Безоплатна правова допомога

Як користуватися відомостями Державного земельного кадастру?

prav.jpgНа це та інші питання відповідає фахівчиня відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги   Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Билень. Консультація надається у рамках проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».

Пані Наталю, чому саме цю тему Ви обрали?

       Уміння отримати  відповідну інформацією зі спеціалізованих джерел, розуміти їхні основні функції та знати алгоритм застосування здобутих відомостей на даний час відіграє ключову роль у нашому швидкоплинному леті життя, яке наповнене суцільними змінами. Консультуючи клієнтів, ми часто бачимо, що багато з них, навіть, якщо знають про існування таких ресурсів, то не вміють отримати необхідну інформацію. Тому вважаємо, що корисним для наших читачів буде  знайомство із Порядком користування відомостями Державного земельного кадастру.

Скажіть будь ласка, чи можемо відомості Державного земельного кадастру вважати офіційними та достовірними?

Так, відомості Державного земельного кадастру є офіційними. Звертаю увагу, що вони вважаються об'єктивними та достовірними, коли інше не доведено судом. Відомості Державного земельного кадастру поділяються на відомості:                          - про геодезичну та картографічну основу Державного земельного кадастру;

- про кадастрове зонування земель у межах території України;

- про об'єкти Державного земельного кадастру.

У якій формі можна отримати відомості з Державного земельного кадастру?

Відомості Державного земельного кадастру надаються державними кадастровими реєстраторами у формі:

-          витягу з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру;

-         довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

-         викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану); копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру;

-         відомості про обмеження у використанні земельної ділянки надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

-         відомості про масиви земель сільськогосподарського призначення надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.

На сьогодні є актуальним отримання даних в електронній формі. Чи є така можливість у заявника щодо відомостей з Державного земельного кадастру?

Заявник за власним бажанням може отримати відомості Державного земельного кадастру двома шляхами:

- в електронній формі через Публічну кадастрову карту або Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, за умови електронної ідентифікації особи, використовуючи кваліфікований електронний підпис;

- у паперовій формі.

Звертаю увагу, що відомості Державного земельного кадастру, отримані в паперовій чи електронній формі, мають однакову юридичну силу.

Який перелік документів повинен подати заявник для отримання відомостей у паперовій формі?

Заявник або уповноважена ним особа подає Державному кадастровому реєстратору, адміністратору центру надання адміністративних послуг або уповноваженій посадовій особі виконавчого органу місцевого самоврядування (якщо надання таких відомостей здійснюється таким центром або виконавчим органом органу місцевого самоврядування):

-         заяву за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;

-         документ про оплату послуг за отримання відомостей Державного земельного кадастру, крім випадків, визначених Законом України «Про Державний земельний кадастр»;

-         документ, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника).

Протягом якого терміну розглядається заява про отримання відомостей з Державного земельного кадастру?

Державний кадастровий реєстратор або інша особа, яка надає відомості з Державного земельного кадастру, протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви надає заявнику запитуваний документ або мотивовану відмову в наданні такого документа. Важливо, що  у разі подання заяви про надання витягу з Державного земельного кадастру, такий надається   у день надходження заяви. Витяг з Державного земельного кадастру в електронній  формі  надається в режимі реального часу.

      Чи передбачені чинним законодавством підстави для відмови у наданні відомостей з Державного земельного кадастру ?

      Так, ст. 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» визначено такі випадки:

-         у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;

-         із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа;

-         документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.

Зазначаю, що така відмова надається у формі повідомлення.

Які саме дані містить витяг з Державного земельного кадастру та чи зазначаються в ньому персональні дані?

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку містить усі відомості про земельну ділянку, які внесені до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р.. Також за бажанням заявника у цьому витягу можуть бути зазначені відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержані в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Складовою частиною витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку є кадастровий план земельної ділянки, сформований як викопіювання із кадастрової карти (плану) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Наголошую, що витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку надається без персональних даних, які є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі (реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта громадянина України, місце проживання, дата народження фізичної особи), у разі подання відповідної заяви третьою особою та із персональними даними у разі подання відповідної заяви суб’єктом персональних даних.       

Витяг з Державного земельного кадастру в паперовій формі надається без використання спеціальних бланків, проставлення печатки та містить обов’язкове посилання на Державний земельний кадастр. Обов’язковим атрибутом витягу є QR-код, що містить інформацію про документ.

         Чи є правомірною вимога нотаріусів про витяг з Державного земельного кадастру?

Отримання нотаріусами витягу з Державного земельного кадастру є обов’язковим при вчиненні правочинів щодо земельної ділянки (крім складання заповітів).

 Чи передбачена чинним законодавством  плата за надання відомостей з Державного земельного кадастру?

      За надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється адміністративний збір:

      1) за витяг з Державного земельного кадастру про:

- земельну ділянку - 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- обмеження у використанні земель - 0,055 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- землі в межах адміністративно-територіальних одиниць - 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

     2) за довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території), - 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

      3) за викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) - 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

      4) за копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру, - 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

      Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга. Так, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлений з 1 січня 2021 року у розмірі  2 270 грн -  для працездтаних осіб.

Чи стягуються додаткові кошти за надання відомостей з Державного земельного кадастру?

Незалежно від місця, форми та способу надання відомостей з Державного земельного кадастру додаткові кошти, крім встановленої згідно із законом плати за надання відповідних адміністративних послуг, не стягуються.

Скажіть будь ласка, слід шукати відповіді на ці питання, які ми обговорили?

Дані питання регулюють, зокрема, такі нормативно - правові акти: Закон України «Про Державний земельний кадастр» та постанова КМУ № 1051 від 17.10.2012 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру».

Ми продовжимо співпрацю із фахівцями Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та надалі надаватимемо консультації у сфері земельних відносин.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»:https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php.

 

Хто має право на укладення шлюбу?

На це та інші питання відповідає Марія Николаїшин -  директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Пані Маріє, скажіть будь ласка, що таке шлюб?

Частиною першою статті 21 Сімейного Кодексу України визначено, що шлюб – це  сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Звертаю увагу, що не є підставою для виникнення прав та обов'язків подружжя:

-          у разі проживання жінки та чоловіка однією сім'єю без шлюбу;

-         релігійний обряд шлюбу, крім випадків, якщо релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Коли настає шлюбний вік?

Частиною першою статті 22  Сімейного Кодексу України визначено, що шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років.

А якщо особа не досягла шлюбного віку, але бажає одружитися, що тоді робити?

У частині другій стаття 23 Сімейного Кодексу України передбачено, що  за заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб. Водночас звертаю увагу – потрібно буде довести, що це відповідає її інтересам.

Назвіть будь ласка ознаки шлюбу.

Основні ознаки шлюбу: добровільність, бо ніхто не може примусити  жінку та чоловіка до шлюбу. Ще одна характерна ознака шлюбу – це одношлюбність: жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі.

Чи є обмеження щодо осіб, які  не можуть перебувати у шлюбі між собою?

Так, є обмеження. Отже у шлюбі між собою не можуть перебувати:

-  особи, які є родичами прямої лінії споріднення;

- рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра;

- двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниц;

- усиновлювач та усиновлена ним дитина. Звертаю увагу, що шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути зареєстровано лише в разі скасування усиновлення.

А чи може бути наданий дозвіл на укладення шлюбу між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною?

 Таке право може бути надане на укладення шлюбу між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною за рішенням суду, а також  і між дітьми, які були усиновлені ним.

Ми продовжимо співпрацю з фахівцями Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та надалі публікуватимемо цікаві консультації, зокрема, і у сфері сімейного законодавства.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»:https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Що таке шум та коли заборонено шуміти?

На ці та інші питання відповідає Олена Городицька - головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Пані Олено, скажіть будь ласка, що таке шум?

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» відносить шум до фізичних факторів середовища життєдіяльності, що впливають або можуть впливати на здоров'я людини чи на здоров'я майбутніх поколінь.

До шуму відносяться:

-          Запуск феєрверків, салютів;

-         Гучний спів та крики;

-         Гучне прослуховування музики;

-         Використання інших побутових засобів, які спричинюють шум (молотка, дрельки тощо).

Чи є якісь часові обмеження, коли заборонено шуміти?

Так, звичайно. Приміром голосно співати і кричати, користуватися звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів заборонено з 22:00 до 08:00, а проводити ремонтні роботи, що супроводжуються шумом заборонено у робочі дні з 21:00 до 08:00; у святкові та неробочі дні.

Звертаю увагу, що власник або наймач повинен повідомити мешканців прилеглих квартир про початок ремонтних робіт. Важливо, що при здійсненні будь-яких видів діяльності шум не повинен перевищувати рівня, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

Розкажіть будь ласка детальніше про рівень шуму?

Допустимий рівень шуму становить:

 •  в житлових приміщеннях вдень - це 55 дБ, а вночі - 45 дБ;
 • на території, яка є прилеглою до будинку, вдень - 70 дБ, а вночі - 60 дБ;
 • на майданчиках відпочинку на території мікрорайонів і груп житлових будинків, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, майданчиках дитячих дошкільних установ, шкіл та інших навчальних закладів - до 45 дБ і вдень, і вночі;
 • в залах кафе і ресторанів – до 55 дБ цілодобово.

А  чи є випадки, на які не поширюється заборона на перевищення встановленого рівня шуму?

Ці випадки окреслені у частині п’ятій  статті 24 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”). Вони є наступні:

 • за наявності екстреної ситуації (наприклад аварія, пожежа, потоп, впало дерево на будинок тощо);
 • якщо отримано дозвіл місцевої ради на проведення салютів, феєрверків в заборонений час;
 • відзначення святкових, неробочих днів, днів міста, змагань та інших свят, позначених в рішення сесії місцевої ради;
 • надання невідкладної допомоги;
 •  попередження і припинення порушень закону;
 • коли шум в закритому приміщенні, за умови що він не поширюється за межі цього приміщення і його не чутно жителям прилеглих квартир;
 • якщо джерелами шуму є обладнання та механізми, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умови прийняття всіх невідкладних заходів, які мінімізують проникнення шуму в прилеглі приміщення;
 • проведення зборів, мітингів, демонстрацій і походів, якщо про це своєчасно повідомлені органи місцевого самоврядування.

Скажіть будь ласка, чи настає відповідальність за порушення правил дотримання тиші?

  Порушення правил дотримання тиші є адміністративним правопорушенням і тягне за собою настання адміністративної відповідальності у вигляді попередження, штрафу або конфіскації звуковідтворювальної апаратури. Якщо тишу порушено вперше, то на правопорушника очікує попередження або штраф в розмірі від 85 до 255 гривень.

 У разі повторного порушення зазначених норм закону передбачено накладення більш суворого стягнення, а саме штрафу в розмірі від 255 до 510 гривень. Якщо ж правопорушник систематично протягом року порушував ці правила, був схильний до притягнення до адміністративної відповідальності за таке правопорушення, то його чекає штраф від 255 до 500 гривень з конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші.

Назвіть способи захисту прав осіб, які потерпають від надмірного шуму?

Пропоную два способи: звернутися до органів Національної поліції України або до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди, заподіяної систематичним порушенням режиму тиші.
Але для того, щоб рішення суду було винесено на користь позивача, необхідно мати досить переконливі докази.

Дякуємо, пані Олено, за розмову. Ми і надалі продовжимо, шановні читачі, співпрацю із фахівцями цього місцевого центру.

Разом з тим, інформуємо, що для отримання  безоплатної правової допомоги Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»:https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Що робити, якщо у документах на право власності на земельну ділянку відсутній кадастровий номер?

 Ми продовжуємо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні наша гостя Ольга Жила - фахівчиня відділу «Миколаївське бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги надасть відповідь на це питання.

З аналізу звернень, які надійшли до відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» у 2020 році, можна відзначити непоодинокі випадки, коли особа має правовстановлюючі документи на земельні ділянки – це: Державні акти на право постійного користування на земельні ділянки, Державні акти  на право власності на земельні ділянки, однак розпорядитися цими ділянками не може. А причина в тому, що ці правовстановлюючі документи видані до 2013 року і власники або землекористувачі цих  земельних ділянок дуже часто не мають кадастрового номера у документі на землю. Державні акти на право власності, які видані 2000-х роках такої інформації взагалі можуть не містити.

Як можна перевірити, чи земельній ділянці присвоєно кадастровий номер?

 Земельну ділянку, яка має кадастровий номер, можна побачити на Публічній кадастровій карті України але це ще не все - тут слід перевірити свою земельну ділянку, правильність її місця розташування та повноту інформації про неї: кадастровий номер, тип власності (приватна), цільове призначення із зазначенням коду та площа земельної ділянки.

Обов’язково у  цільовому призначенні земельної ділянки повинен бути код, адже його відсутність тягне за собою застосування коефіцієнта функціонального призначення 3.0 при розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах населених пунктів.

Пані Ольго, скажіть будь ласка, що робити у разі, коли земельна ділянка на Публічній кадастровій карті відсутня або про неї інформація неповна?

Якщо земельна ділянка на Публічній кадастровій карті відсутня або про неї інформація неповна, яка внесена до Державного земельного кадастру нажаль це не дає можливості зареєструвати такі ділянки  у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а це в свою чергу не дає можливості Вам нею розпоряджатись (продавати, дарувати, передавати в оренду).

В такому випадку Вам необхідно звернутись до землевпорядної організації та замовити технічну документацію із землеустрою та електронний обмінний файл з правильною і достовірною інформацією про Вашу земельну ділянку.

Внесена земельна ділянка до Державного земельного кадастру – це повна інформація публічної кадастрової карти, уникнення можливості передачі вашої земельної ділянки іншій особі та збереже Ваш час і здоров’я на тривалий судовий розгляд.

Ми і надалі продовжимо серію наших консультацій у сфері земельних правовідносин. Консультація надана у рамках проєкту  «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».

Яким чином можна скасувати рішення Державного кадастрового реєстратора?

 Продовжуємо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні у рамках проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» консультує головний спеціаліст Трускавецького бюро правової допомоги  Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Софія Кілівнік. Тема консультації: яким чином можна скасувати рішення Державного кадастрового реєстратора?

 Скажіть будь ласка, пані Софіє, на які нормативно –правові акти можна опиратися громадянину для того, щоб знайти відповідь на поставлене питання?

Відповідь на дане питання врегульовується, зокрема, такими нормативно–правовими актами:

-       Цивільним кодексом України;

-       Законом  України «Про Державний земельний кадастр»»

-       Порядок ведення Державного земельного кадастру, затверджений постановою Кабінету міністрів України № 1051
від 17 жовтня 2012 р. 

 Куди можна оскаржити рішення державного кадастрового реєстратора?

Якщо Ви вважаєте, що ваші права порушено, можете оскаржити відповідні дії чи рішення державного кадастрового реєстратора до територіального органу Держгеокадастру або до суду.

Які скарги розглядає Держгеокадастр?

 Держгеокадастр розглядає скарги:

1) на рішення Державного кадастрового реєстратора про державну реєстрацію земельної ділянки або про відмову у здійсненні такої дії (крім випадків, коли щодо земельної ділянки наявний судовий спір);

А територіальні органи Держгеокадастру розглядають скарги:

1) на рішення про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про об’єкти Державного земельного кадастру;

2) щодо виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення;

3) на рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора (крім рішення про державну реєстрацію земельної ділянки або про відмову у здійсненні такої дії).

Протягом якого часу можуть бути оскаржені рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора?

Рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені до Держгеокадастру та його територіальних органів протягом 30 календарних днів з дня доведення до відома особи рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Строк розгляду та вирішення скарги Держгеокадастром та його територіальними органами становить 30 календарних днів з дня її надходження в письмовій формі з обґрунтуванням продовження строків не пізніше ніж за три робочих дні до останнього дня  визначеного строку.

У разі коли розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності Державного кадастрового реєстратора, а також залучення скаржника чи інших осіб, Держгеокадастр та його територіальні органи можуть продовжити строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржнику. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів з дня її надходження.

Важливо, що днем надходження скарги вважається день її отримання Держгеокадастром або його територіальним органом з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, електронною поштою або під час особистого звернення скаржника (його представника), а в разі надсилання скарги поштою - дата отримання відділенням поштового зв’язку від скаржника поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

Звертаю увагу, що у разі, коли останній день строку для подання скарг припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним, святковим або неробочим днем.

Опишіть будь ласка вимоги до скарги.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора або територіального органу Держгеокадастру подається особою, яка вважає, що її права порушено (її представником), у паперовій формі під час особистого звернення чи шляхом надсилання поштового відправлення або в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг чи шляхом надсилання на адресу офіційної електронної пошти Держгеокадастру та повинна містити:

1) найменування органу, до якого подається скарга;

2) повне найменування/ прізвище, ім’я та по батькові скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування/ прізвище, ім’я та по батькові представника скаржника, якщо скарга подається представником;

3) реквізити рішення, яке оскаржується, зміст оскаржуваної дії чи бездіяльності;

4) зміст вимог скаржника та їх обґрунтування;

5) у разі потреби до скарги додаються документи, необхідні для їх розгляду, або їх копії;

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги - у разі подання скарги у паперовій формі, або кваліфікований електронний підпис - у разі подання скарги в електронній формі.

Скарга на рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки, внесення відомостей (змін до них) про об’єкти Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру, виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру розглядається теж відповідно до цього Порядку.

Чи може скаргу подавати представник скаржника?

Так, звичайно, може. Водночас зауважую, якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора подається представником скаржника, до скарги додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

Яке рішення може бути прийняте за результатами розгляду скарги?

За результатами розгляду скарги Держгеокадастр та його територіальні органи приймають мотивоване рішення про:

1) відмову у задоволенні скарги;

2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення про:

скасування рішення про відмову в державній реєстрації земельної ділянки та проведення державної реєстрації земельної ділянки;

внесення відомостей (змін до них) про об’єкт Державного земельного кадастру та виправлення технічної помилки, допущеної державним кадастровим реєстратором;

надання відомостей Державного земельного кадастру;

тимчасове блокування доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру;

анулювання доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру;

притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Держгеокадастру;

3) залишення скарги без розгляду.

Рішення щодо анулювання доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадаструприймаються виключно Держгеокадастром. У рішенні Держгеокадастру чи його територіального органу за результатами розгляду скарги можуть визначатися кілька шляхів задоволення скарги. Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. Рішення, щодо внесення відомостей (змін до них) про об’єкт Державного земельного кадастру та виправлення технічної помилки, допущеної державним кадастровим реєстратором; тимчасового блокування доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру  виконуються у строки, передбачені законодавством, починаючи з наступного робочого дня після прийняття такого рішення. Для виконання таких рішень повторне подання документів для проведення державної реєстрації земельної ділянки, виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру та сплата адміністративного збору не вимагаються.

Наголошую, що адміністратор Державного земельного кадастру у день надходження рішень, щодо анулювання доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру; притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Держгеокадастру  забезпечує їх негайне виконання.

Тимчасове блокування доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру триває протягом часу, необхідного для прийняття Держгеокадастром остаточного рішення за результатами розгляду відповідної скарги.

Тимчасове блокування доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру припиняється шляхом поновлення або анулювання такого доступу за рішенням Держгеокадастру.

Назвіть підстави, за яких Держгеокадастр та його територіальні органи залишають скаргу без розгляду та повертають її заявнику.

Держгеокадастр та його територіальні органи залишають скаргу без розгляду та повертають її заявнику, якщо:

1) скарга подана особою, яка не має на це повноважень;

2) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених  Порядком;

3) є рішення цього органу з того самого питання;

4) в органі розглядається скарга з цього питання від того самого скаржника;

5) закінчився встановлений  Порядком строк подання скарги.

За якої умови Держгеокадастр та його територіальні органи можуть відмовити у задоволенні скарги?

 Держгеокадастр та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги, якщо:

1) наявна інформація про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з того самого предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;

2) наявна інформація про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, з тих самих предмета і підстав;

3) розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції органу.

Зазначаю, що рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора Ви також можете оскаржити до суду в порядку адміністративного судочинства шляхом подачі позовної заяви (з дотриманням вимог) «Про скасування рішення Державного кадастрового реєстратора» до відповідного адміністративного суду.

      Ми і надалі продовжимо наші консультації у сфері земельного законодавства. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».

Які втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва підлягають відшкодуванню?

Розповідає Романа Голінчак - головний спеціаліст відділу «Сколівське бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 Пані Романо, скажіть будь ласка, що відноситься до втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва?

Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва включають втрати сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, а також втрати, завдані обмеженням у землекористуванні та погіршенням якості земель.

Які ж втрати підлягають відшкодуванню?

Відшкодуванню підлягають втрати сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, сінокосів, пасовищ), лісових земель та чагарників як основного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві внаслідок вилучення (викупу) їх для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом, а також внаслідок використання для будівництва, розміщення і експлуатації об’єктів нафтогазовидобування, облаштування родовища та надрокористування з метою дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення. Звертаю увагу, що є спеціальні формули, які дають можливість правильно вирахувати втрати сільськогосподарського виробництва. Зауважу, що для  визначення  показника  зниження    продуктивності  сільськогосподарських  угідь  використовуються  дані  агрохімічної паспортизації земельних ділянок, а для лісових земель і чагарників
- дані  лісотаксації. Цікаво, що втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва компенсуються незалежно від відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

У якому випадку громадяни та юридичні особи звільняються від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва?

Від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва звільняються громадяни та юридичні особи у разі використання земельних ділянок для будівництва шкіл, дошкільних закладів, державних об'єктів охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту, соціального забезпечення, державних об'єктів дорожнього будівництва, культових споруд релігійних організацій, кладовищ, меліоративн


Депутати затвердили програму розвитку містобудівного кадастру та просторового планування

   Депутати затвердили програму  розвитку містобудівного кадастру та просторового планування, яку розробила Львівська ОДА для області на наступні 5 років.

Загальну суму 11 мільйонів 700 тисяч гривень у 2021-у планують скерувати на такі напрями: розвиток і впровадження регіональної Геоінформаційної системи містобудівного кадастру, розвиток земельних відносин та виготовлення містобудівної і землевпорядної документації. 

Як підкреслила керівник департаменту архітектури та розвитку містобудування Олена Василько,  щодо кадастру, важливо оновити наш геоінформаційний портал, ліцензійне програмне забезпечення, антивірусні програми, закупити техніку для проведення навчань і семінарів у громадах. Близько ста тисяч гривень коштуватиме програмний продукт, який дозволить створити офіційний відкритий реєстр об’єктів культурної спадщини, разом з охоронними зонами та зонами регулювання забудови. На це є запит від управління охорони об’єктів культурної спадщини.

У  межах заходів програми на 2021 рік планується оновлення схеми планування територій області, адже попередньо така схема створена 2009 року. А оскільки 2011-го змінилося законодавство і в країні завершується децентралізація, нагально потрібно оновлювати ці дані. 

19.02.2021, 15:23

детально »


17 мільйонів гривень – на реалізацію Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства

   Львівська обласна рада затвердила фінансовий ресурс у розмірі 17 млн грн на реалізацію Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства  у Львівській області. Відповідне рішення ухвалили депутати під час сесії сьогодні, 18 лютого.

Як зазначила керівник департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко, велика частина нової програми на 2021-2025 роки присвячена забезпеченню споживчої потреби населення та розвитку підприємництва на селі, а також органічного виробництва. Згідно з програмою - передбачена фінансова підтримка аграріїв у вигляді часткового відшкодування витрат за придбання та використання біологічних засобів захисту рослин, відшкодування вартості сертифікації органічного виробництва.

На напрямок відшкодування відсотків за кредитами планують скерувати майже 3 мільйони гривень. Для надання пільгових кредитів – 9 мільйонів гривень.

19.02.2021, 15:21

детально »