Безоплатна правова допомога

Право на земельну частку (пай).

 Розповідає Романія Мандзій-  начальник відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 Пані Романіє, передовсім розкажіть нашим читачам, що таке земельна частка (пай)?

Поняття земельна частка (пай) безпосередньо пов'язане з паюванням земель сільськогосподарського призначення, що перебували у колективній власності. При паюванні земель було передбачено визначення розміру земельної частки (паю) у колективній власності на землю кожного члена колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, так званих колгоспів, без виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості).

Виходячи з цього, треба розуміти, що земельна частка (пай) –це певна умовна земельна частка, розміри якої визначаються в умовних кадастрових гектарах, виходячи  з  вартості  земельної  частки (паю) та середньої грошової оцінки одного гектара сільськогосподарських угідь для даного підприємства, кооперативу, товариства. Характерною особливістю земельних часток (паїв) є те, що вони не були виділені в натурі, тобто не мають чітко визначених меж та розташування на місцевості.

Хто ж має право на земельну частку (пай)?

По-перше, таке право мають колишні члени колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які отримали сертифікати на право на земельну частку (пай) у встановленому законодавством порядку. Тобто, якщо на момент розпаювання особа працювала в колгоспі, тобто була його членом і їй видали сертифікат на право на земельну частку (пай), то це означає, що вона належить до кола тих осіб, які мають право на пай.

По-друге, таке право мають громадяни - спадкоємці права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом. Тут йде мова про те, що у випадку смерті особи, якій було видано сертифікат на право власності на (пай), право на земельну частку (пай) переходить до її спадкоємців, які у встановленому законом порядку прийняли спадщину.

По-третє, право на земельну частку (пай) мають громадяни та юридичні особи України, які відповідно до законодавства України набули право на земельну частку (пай).

По-четверте, таке ж право мають громадяни України, евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також громадяни України, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які проживають у сільській місцевості.

Звертаю увагу, що саме цим громадянам земельні ділянки в натурі (на місцевості) виділяються із земель запасу чи резервного фонду в розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. У разі відсутності на території відповідної ради необхідних площ земель запасу чи резервного фонду земельна ділянка за їх згодою може бути виділена в натурі (на місцевості) меншого розміру або за рахунок земель запасу чи резервного фонду, розташованих на території іншої ради в межах області.

Зазначу, що право особи на земельну частку (пай) може бути встановлено в судовому порядку.

Романіє, які документи посвідчують право на земельну частку (пай)?

Основним документом, що посвідчує право на земельну частку (пай) згаданих осіб, є сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий районною (міською) державною адміністрацією.

Крім цього документами, що посвідчують право на земельну частку (пай), є:

-свідоцтво про право на спадщину;

-посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку (пай);

-рішення суду про визнання права на земельну частку (пай).

Щодо громадян України, евакуйованих із зони відчуження, відселених із зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також громадян України, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонерів з їх числа, які проживають у сільській місцевості, то документом, що посвідчує їхнє право на земельну частку (пай), є трудова книжка члена колективного або іншого сільськогосподарського підприємства чи нотаріально засвідчена виписка з неї.

Ми і надалі продовжимо серію наших консультацій у сфері земельних правовідносин. Консультація надана у рамках проєкту  «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»:https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Про цільове призначення земель

Ми продовжуємо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні у рамках нашої рубрики «Правова допомога» із директором цієї установи Марією Николаїшин ми поговоримо про цільове призначення земель.

Яка територія входить до складу земель України?

 До складу земель України належать усі землі, які знаходяться у межах її території, у тому числі   острови та землі, зайняті водними об’єктами. Землі за основним цільовим призначенням поділяються на певні категорії. Виходячи з цього кожна категорія земель має особливий правовий режим.

Чи можуть бути у власності нашої країни земельні ділянки, які знаходяться за межами її території?

Так, звичайно, законодавством передбачено, що Україна за межами її території може мати на праві державної власності земельні ділянки. Причому, їх правовий режим визначається законодавством тієї країни, на території якої вони знаходяться.

На які ж категорії поділяються землі нашої держави?

У Статті 19 Земельного кодексу України здійснено поділ земель України за основним цільовим призначенням на такі категорії:

- землі сільськогосподарського призначення;

- землі житлової та громадської забудови;

- землі природно –заповідного та іншого природоохоронного призначення;

- землі оздоровчого призначення;

- землі рекреаційного призначення;

- землі історико –культурного призначення;  

- землі лісогосподарського призначення;

- землі водного фонду;  

- землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

 На підставі чого здійснюється віднесення земельної ділянки до відповідної категорії? 

Віднесення земельних ділянок до відповідної категорії належить до компетенції органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Виходячи з цього здійснюється це на підставі їхнього рішення.   

А чи можна змінити цільове призначення земельної ділянки?

Звичайно, можна змінити цільове призначення земельної ділянки. Така зміна здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення. Зауважу, що залежно від того у державній чи комунальній власності є земельна ділянка, рішення з цього приводу приймаються органами державної влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

 Яким чином здійснюється зміна цільового призначення земельної ділянки, які знаходяться у приватній власності?

Зазначу, що зміна цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у приватній власності, здійснюється за ініціативою їх власників.   Вона  здійснюється:

- сільською, селищною, міською радою  щодо земельних ділянок, які розташовані у межах населеного пункту,

- районною державною адміністрацією щодо земельних ділянок, розташованих за межами  населених пунктів,

- Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією щодо земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів, котрі не входять до території району, або за умови, що районна державна адміністрація не утворена.

А як відбувається зміна цільового призначення особливо цінних земель?

Зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається  лише для розміщення на них об’єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв’язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів соціально-культурного призначення, об'єктів, пов'язаних з видобуванням корисних копалин, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, а також у разі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, віднесення земель, які перебувають у складі земель сільськогосподарського призначення і торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від глибини, до земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення.

Віднесення особливо цінних земель державної чи комунальної власності, які перебувають у складі земель сільськогосподарського призначення і торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від глибини, до земель інших категорій здійснюється за погодженням з Верховною Радою України.

А зміна цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України. 

Чи є відповідальність за порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель?

За порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель можливе притягнення до відповідальності відповідно до закону громадян та юридичних осіб, винних у порушенні порядку встановлення та зміни цільового призначення земель. Окрім того, порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою для:

- визнання недійсними рішень органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим,  Ради міністрів Автономної Республіки Крим, та органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам;

- визнання недійсними угод щодо земельних ділянок;

- відмови в державній реєстрації земельних ділянок або визнання реєстрації недійсною.

 Ми і надалі продовжимо наші консультації у сфері земельного законодавства. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України».

Як відбувається відчуження прав на земельну ділянку?

Відповідь на це питання шукаємо разом із головним спеціалістом Трускавецького бюро правової допомоги  Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Софіє Габрівською.

 Скажіть, будь ласка, якими нормативно-правовими актами регулюється дане питання. 

Питання примусового відчуження прав на земельну ділянку  врегульовується, зокрема, такими нормативно–правовими актами:

- Цивільним кодексом України;

- Земельним кодексом України;

- Кодексом адміністративного судочинства України;

- Законом України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».

Чи міститься в законодавстві перелік таких випадків?

Передбачений чіткий та вичерпний перелік таких випадків, коли можливе примусове відчуження прав на земельну ділянку:

- використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

- не усунення допущених порушень законодавства ;

- конфіскації земельної ділянки;

- примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності;

- примусового звернення стягнень на земельну ділянку по зобов'язаннях власника цієї земельної ділянки;

- не відчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений законодавством строк.

 Розкажіть, будь ласка, більш детально про випадки відчуження земельної ділянки  для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності.

     Відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності не таке поширене. Але разом з тим,  існує розроблений спеціальний механізм здійснення такого відчуження, а також передбачений  перехід права власності на земельні ділянки, інші об'єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, за плату в державну чи комунальну власність шляхом їх викупу чи примусового відчуження для потреб держави, територіальної громади, суспільства в цілому.

Для кращого розуміння давайте змоделюємо ситуацію: громадянин має земельну ділянку. Передбачено, що по ній пройде дорога державного значення. Чи повинна держава компенсувати йому кошти за цю ділянку?

   Ви цілком праві. Важливим є те, що примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності здійснюється за умови надання її власнику відповідно іншої рівноцінної земельної ділянки. Окрім цього, з власником відчужуваної ділянки може бути  погоджена оплата за цю ділянку.

   Звертаю увагу, що примусове відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості на підставі та в порядку, встановлених законом.

   Роз’ясніть детальніше саму процедуру: хто може здійснювати відчуження, коли власник власника земельної ділянки слід попередити про це?

   Таке відчуження передбачає певний порядок. Спершу орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, зобов'язаний письмово повідомити про це їх власника (власників) протягом п'яти днів з дня прийняття такого рішення, але не пізніше як за три місяці до їх викупу. Цей строк поширюється також на тих осіб, які стануть власниками таких об'єктів протягом трьох місяців з дня надходження зазначеного повідомлення.

    Інформація (письмове повідомлення) надсилається власнику (власникам) земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому (їм) особисто під розписку.

    У повідомленні повинно бути вказано:  які об'єкти підлягають викупу (скажімо, земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства площею 1 га за кадастровим номером…та складське приміщення загальною площею 100 м2); їхні адреси;  мета викупу; умови викупу (орієнтовна викупна ціна, строк викупу, джерело фінансування витрат, пов'язаних з викупом); а також відомості про земельну ділянку, інші об'єкти нерухомого майна, що можуть бути надані замість викуплених; права і обов'язки власника (власників) земельної ділянки, іншого нерухомого майна, що на ній розміщені, які виникли у зв'язку з їх викупом відповідно до закону. Окрім цього, до інформації (письмового повідомлення) додається план земельної ділянки (її частини), що підлягає викупу, і посвідчена в установленому законом порядку копія рішення про її викуп.

     Наступним кроком власник (власники) земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, протягом одного місяця з дня отримання інформації (письмового повідомлення) письмово повідомляє про надання згоди на проведення переговорів щодо умов викупу або відмову від такого викупу.

     Якщо власник надав згоду на проведення таких переговорів, представники органу, який прийняв рішення про їх викуп, після отримання власником (власниками) цих об'єктів інформації (письмового повідомлення) проводять переговори з власником (власниками) земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, щодо викупної ціни, строків та інших умов викупу.

   Викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, здійснюється шляхом укладення договору купівлі-продажу, що підлягає нотаріальному посвідченню. Проте , у  разі надання особі у власність земельної ділянки чи іншого майна замість викупленого може укладатися договір міни.

    Важливим є той факт, якщо власник земельної ділянки, яка підлягає примусовому відчуженню з мотивів суспільної необхідності, є власником житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що на ній розміщені, вимога про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності розглядається разом із вимогою про припинення права власності на такі об'єкти.

Чи може   громадянин відмовитись від такого примусового відчуження, наприклад, якщо сторони не дійшли згоди?  

    Такий варіант можливий за умови, якщо не було досягнуто згоди. Тоді вирішення цього питання можливе у судовому порядку. порядку. Позовна заява розглядається судом протягом двох місяців з дня надходження позовної заяви і  підлягає задоволенню, у разі, якщо позивач доведе, що будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об'єктів, під розміщення яких відчужується відповідне майно, є неможливим без припинення права власності на таке майно попереднього власника.

     Якщо суд задовольнив  позовні вимоги, то у рішенні визначається викупна ціна та порядок її виплати, а також перелік та порядок надання майна замість відчуженого. Суд може одночасно  задовольнити і вимоги щодо знесення житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, розміщених на земельній ділянці, що підлягають примусовому відчуженню. У рішенні суду також  вказується строк, протягом якого власник має звільнити земельну ділянку, інші об'єкти нерухомого майна, що на ній розміщені

     Рішення суду про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, разом із документами, що підтверджують попередню та повну сплату колишньому власнику викупної ціни або державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, надане замість відчуженого, є підставою для державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на зазначені об'єкти.

     Попереднє повне відшкодування вартості земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, у грошовій формі здійснюється шляхом внесення органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, що прийняв рішення про відчуження земельної ділянки, коштів на депозит нотаріальної контори в порядку, встановленому законом, за місцем розташування земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, або перерахування коштів на зазначений власником цих об'єктів банківський рахунок.

 Отже, підсумовуючи, зазначаю, що примусове відчуження земельної ділянки здійснюється лише у законодавчо встановлених випадках. Розглядаючи примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності, потрібно знати, що можливе воно лише за умови надання її власнику відповідно іншої рівноцінної земельної ділянки, якщо інше не погоджено з власником відчужуваної земельної ділянки. У випадку незгоди власника земельної ділянки, орган місцевого самоврядування, що прийняв рішення про відчуження земельної ділянки, може звернутись до адміністративного суду із позовом про примусове відчуження зазначених об'єктів і поставити це питання на розгляд суду.

   Ми і надалі продовжимо наші консультації у сфері земельного законодавства. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України».

dopom.jpg

Право на працю осіб із інвалідністю

 zaxust.jpgНа цю тему ми спілкуватимемося із директором Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марією Николаїшин, продовжуючи започатковану серію статей у рамках нашої рубрики «Правова допомога». 

 Пані Маріє, скажіть будь ласка, у якому нормативно- правовому акті зазначено, що особа із інвалідністю може працювати?

Почну з  Основного Закону України. Так, статтею 43 Конституції України передбачено, що кожен має право на працю. Причому, вид праці  він обирає добровільно або ж добровільно  на неї погоджується. Наголошую, що ця гарантія стосується також й осіб з інвалідністю. Окрім цього, наша держава ратифікувала ряд міжнародних актів, які декларують право осіб з інвалідністю на працю та покликані запобігти дискримінації таких  осіб,  зокрема, у сфері праці. Серед них:  Конвенція про права осіб з інвалідністю, Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів, Резолюція 48/96 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1993 року "Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів",  Декларація Генеральної Асамблеї ООН «Про права інвалідів», інші міжнародні акти, у тому числі, й рекомендації Ради Європи.  Не можу оминути увагою ще й такі нормативно-правові акти як: Кодекс законів про працю України, Закон України Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, Закон України Про охорону праці.

Яким чином забезпечується право особи із інвалідністю на працевлаштування?

У статті 18 Закону України Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні передбачено, що забезпечення прав осіб з інвалідністю на працевлаштування та на оплачувану роботу здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій або ж до державної служби зайнятості. Наголошую на важливому аспекті: уразі, якщо інвалідність настала на підприємстві, тоді й підбір робочого місця здійснюється, як правило, на цьому ж підприємстві. Разом з тим, беруться до уваги побажання особи з інвалідністю, наявні у неї професійні навички і знання, а також рекомендації медико-соціальної експертизи. Водночас звертаю увагу на тому, що за особами з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, які проходять професійну реабілітацію, у тому числі професійну підготовку і перепідготовку згідно з індивідуальною програмою реабілітації, зберігається середній заробіток за попереднім місцем роботи із зарахуванням пенсії по інвалідності протягом усього терміну, установленого програмою. При цьому обов’язково дотримується важлива умова: у випадку, якщо з моменту встановлення інвалідності минуло не більше року. За таких обставин відшкодування витрат з урахуванням сплачених сум пенсій здійснюється підприємством, установою та організацією чи фізичною особою, яка використовує найману працю, під час роботи в яких настала інвалідність.

 Зауважу, що підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов’язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю.  

А як бути особам з інвалідністю, які хочуть працювати вдома?

Особам з інвалідністю, котрі не мають можливості працювати безпосередньо перебуваючи на підприємствах, в установах, організаціях, державна служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні, підбираючи для них надомну роботу.

А чи може застосовуватися для осіб із інвалідністю випробовування при прийнятті на роботу?

Відповідь на це питання заслуговує на особливу увагу. Зазначу, що до Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги зверталося чимало клієнтів, яких турбувало це питання. Статтею 26  Кодексу законів про працю України накладена заборона на встановлення випробовування для осіб з інвалідністю, скерованих на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи.

Чи можуть особи із інвалідністю залучатися до громадських робіт?

Так, особи з інвалідністю можуть залучатися за їх згодою до оплачуваних громадських робіт.

Чи має право працедавець залучати до надурочних робіт осіб з інвалідністю?

Можна залучати осіб з інвалідністю до надурочних робіт і робіт у нічний час лише за їх згодою, враховуючи рекомендації медико-соціальної експертної комісії. Це регламентовано статтею 12 Закону України Про охорону праці.

Чи є специфіка охорони праці осіб із інвалідністю? 

Підприємства, установи та організації, де працюють особи із інвалідністю,   зобов'язані створювати для них відповідні умови праці, ураховуючи рекомендації медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації. Окрім того, вони також повинні застосовувати додаткові заходи безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників.

У подальших публікаціях ми продовжимо консультації від Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Про домашнє насильство, яке вчиняється і в період карантинурозповідає головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина Ляхович.

 pr.jpgПані Галино, скажіть будь ласка, чому саме говоримо сьогодні про домашнє насильство?

 Як не прикро, період самоізоляції на карантині – це не лише можливість подбати про себе та родину, але й для когось важкий життєвий етап, коли через карантинні обмеження особи перебувають у домівках зі своїми кривдниками. Таким чином, цей період також носить і певні загрози, зокрема, щодо посилення сплеску домашнього насильства. У групі ризику тепер перебувають не лише сім'ї, де раніше були зафіксовані випадки домашнього насильства, а й ті, де хтось тимчасово втратив роботу або заробіток, сім'ї зі складною фінансовою або житловою ситуацією або сім'ї, де є літні чи недієздатні особи. Всі ці обставини, в основі яких лежить ще й психологічний тиск у період карантину, можуть викликати агресію і напруження в сім'ї.

Що ж таке домашнє насильство?

 Відповідно до ст. 1 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" (надалі - Закон) домашнім насильством визнаються діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім'єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.

Зазначаю, що діяння визнається насильством лише тоді, коли воно порушує вимоги чинного законодавства і призводить чи може призводити до порушення конституційних прав і свобод члена сім'ї. Домашнє насильство може мати форму, як активних дій (нанесення побоїв, знищення майна тощо), так і бездіяльності, тобто пасивної поведінки особи, коли вона не вчиняє дій, які могла та повинна була вчинити, щоб запобігти настанню шкідливих наслідків (наприклад, ненадання допомоги члену сім'ї, який перебуває у небезпечному для життя становищі).

 Які ж є ознаки домашнього насильства?

 Особу, яка тривалий час потерпає від насильства, можна виявити за низкою ознак фізичного, економічного, сексуального та психологічного характеру, зокрема:

 Фізичне насильство має такі ознаки:

 • Погіршення фізичного й психічного здоров'я, емоційні та неврологічні розлади.

• Головний біль, біль у м'язах, синці, забиті місця відсутність зубів, ушкодження кісток та м'яких тканин, наявність частково залікованих попередніх травм, сліди укусів, опіки незвичайної форми та в різних частинах тіла.

• Поганий догляд за ротовою порожниною, недотримання правил особистої гігієни, відсутність догляду за волоссям, нігтями.

• Втрата ваги, зневоднення.

• Наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом; викиди плоду, мертвонароджені діти, передчасні пологи, недостатня вага у немовлят.

Сексуальне насильство може характеризуватися такими ознаками:

 • Порушення сексуальності, зокрема зниження або втрата сексуального потягу.

• Інфекції, що передаються статевим шляхом.

• Травми та пошкодження статевих органів.

• Наявність викидів, мертвонароджених дітей та небажаних вагітностей.

• Примусове залучення до комерційного сексу.

 Назвіть будь ласка, пані Галино, ознаки економічного насильства.

 Економічне насильство може характеризуватися такими ознаками:

 • Неможливість розпоряджатися сімейним бюджетом та власними коштами.

• Відмова від праці або навчання під тиском; праця на посаді/робочому місці, обраному під тиском.

• Робота, зумовлена необхідністю утримувати того, хто водночас контролює (відбирає) всі гроші.

• Одяг, взуття, що не відповідають сезону та погоді; старе вбрання; наочні ознаки існування в злиднях (незважаючи на реальні прибутки).

• Недоїдання.

• Наявність житлових проблем (негараздів).

 Скажіть, як характеризують психологічне насильство?

 Психологічне насильство може характеризуватися такими ознаками:

 • Страхи, тривожність, постійне почуття небезпеки (завжди перебуває напоготові), нерішучість, повна безініціативність та відчуття безпорадності.

•Труднощі з концентрацією.

• Наявність скарг психосоматичного характеру.

• Депресія; нав'язливі рухи та думки, схильність до одноманітних рухів та дій на кшталт розгойдування в кріслі, різання паперу, розчісування одного й того ж пасма волосся тощо.

• Надмірне збудження, безсоння або, навпаки, підвищена сонливість та уповільнення рухів (останні вважаються проявом "лінощів", "нездатності добре виконувати свої домашні обов'язки" та підсилюють почуття провини).

• Втрата соціальних контактів з родичами, друзями, гостре відчуття/прагнення самотності та ізольованості.

• Уникання погляду в очі.

• Суїцидальні наміри, погрози позбавити себе життя.

• Почуття провини, сорому за отримані фізичні ушкодження.

• Звуження свідомості, нездатність адекватно оцінювати ситуацію, власне майбутнє, свої вчинки та вчинки інших людей, поєднання підозрілості з безмежною довірливістю.

• Відкладання часу звернення за допомогою або відмова від неї чи будь-якого зовнішнього втручання, спрямованого на вияснення та зміну ситуації.

• Зневіра в можливості змін у власному житті на краще, відсутність ініціативи, страх перед життям, втрата сенсу і інтересу до життя.

 Яка відповідальність настає за вчинення домашнього насильства?

 Звертаю увагу, що домашнє насильство є адміністративним правопорушенням, яке підпадає під дію ст.173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення Водночас його систематичне вчинення є кримінальним злочином, за яке передбачена відповідальність згідно ст.126-1 Кримінального кодексу України.

 Куди звертатися особі у разі виникнення ситуації домашнього насилля під час карантину?

 Якщо Ви або Ваші близькі зазнали домашнього насильства,  Ви можете зателефонувати:

  • Поліція – 102;
  • Урядовий центр з протидії насильству – 15-47;
  • Національна «гаряча лінія»: 0-800 – 500-225, 116-111 (з мобільного);
  • Національна «гаряча лінія» по запобіганню домашнього насильства: 0-800-500-005, 116-123 (з мобільного);
  • Жидачівське бюро правової допомоги: 068 31 48 103

Ми продовжимо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.


«Самостійницькі й соборницькі ідеї українців були задекларовані понад 100 років тому», - львівський історик Іван Хома

   Сьогодні - День Соборності України. 102 роки тому, 22 січня, був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Цього дня відзначають також іншу подію, яка відбулась 22 січня 1918 року — прийняття IV Універсалу УЦР.

Ним проголошувалася, що: «…Однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від нікого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу…».

«Тому 22 січня для українців асоціюється не лише з поняттям «соборність», а й «незалежність», – вважає історик Іван Хома.

Він зазначає, що проголошення незалежності було обумовлено необхідністю показати свою суб’єктність на мирних переговорах у Бресті, що тривали в цей час між Німеччиною, Австро-Угорщиною, Росією, Болгарією, Османською імперією та УНР про припинення бойових дій на Сході Європи. УНР відразу отримала міжнародне визнання та військову допомогу у війні з Росією, що дозволило на три роки продовжити боротьбу за українську державність.

Рівно за рік – 22 січня 1919 році на Софійському майдані у Києві відбулося об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в одну державу.

22.01.2021, 12:43

детально »


Пам'ять Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького вшанували на Личакові 

   Сьогодні 7-мі роковини смерті Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького. Спільною молитвою та покладанням квітів пам’ять Героя вшанували на Личаківському кладовищі.

Заступник голови облдержадміністрації Іван Собко поспілкувався з родиною Героя, висловивши свої співчуття та вдячність родичам Юрія Вербицького:

«Загибель Юрія Вербицького у такий знаковий для України день дуже символічна. Бо Юрій любив Україну всім серцем, любив її словом і ділом. Дуже важко згадувати прощання з Юрієм Вербицьким, адже він з тих людей, про яких кажуть - цвіт нації. Його смерть – непоправна втрата для нас усіх.Світла пам’ять про нього завжди житиме в наших серцях»

Довідково:

Юрій Вербицький був науковцем-сейсмографом – працював інженером відділу сейсмічності Карпатського відділення Інституту геофізики НАН України ім. С. Суботіна у Львові, мав вчену ступінь кандидата наук. В житті він був прихильником здорового способу проведення вільного часу, займався спортом. Дуже любив гори, був знаним у Львові альпіністом. В житті Юрій Вербицький був добрим і неконфліктним чоловіком, а ще – добросусідською і дуже порядною людиною. Любив фотографувати, а також слухати рок-музику. Абсолютно не цікавився політикою, був людиною аполітичною, але при цьому дуже чутливою до будь-якої несправедливості. 

22.01.2021, 12:40

детально »