Програма підтримки діяльності і відкритості роботи Жидачівської районної державної адміністрації та фінансового забезпечення для здійснення повноважень, делегованих Жидачівською районною радою у 2016–2017 роках

Сучасний стан розвитку економіки регіонів України характеризується якісно новими вимогами до обґрунтування та оцінки результатів реалізації державної регіональної політики.

Формування механізмів державного управління у контексті концепції сталого розвитку є відносно новою постановкою завдання макроекономічного планування формування та розвитку регіональної економіки та розвитку самої території району.

Районна державна адміністрація є ключовим елементом системи державного управління в районі, від ефективного функціонування якого залежить перетворення району в правову демократичну територію зі сформованим громадянським суспільством і високим рівнем економічного та соціального розвитку.

 I. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Основний напрям регіональної політики спрямований на реалізацію комплексу заходів, які орієнтувалися на створення сприятливих умов для виконавчих державних управлінських функцій райдержадміністрації, децентралізації, розвитку адміністративно-територіальних одиниць, ефективної діяльності місцевих органів виконавчої влади та на підвищення відповідальності керівників цих органів за ефективність управління економічними і соціальними процесами на місцях.

Відкритість у діяльності районної державної адміністрації  є вимогою розбудови громадянського суспільства в Україні. На це спрямовані нормативні акти, прийняті центральними органами влади та розпорядчі документи Львівської обласної державної адміністрації та Жидачівської районної державної адміністрації.

Жидачівська районна державна адміністрація забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

У межах своїх повноважень райдержадміністрація здійснює функції виконавчої влади на території Жидачівського району, а також реалізує повноваження, делеговані їй Жидачівською районною радою.

Обов’язками державних службовців є забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина, безпосереднє виконання службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників, збереження державної таємниці, інформації, що стала відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню, постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації, сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі.

Для забезпечення функцій покладених державою на районну державну адміністрацію та виконання завдань, делегованих їй районною радою необхідне достатнє фінансування.

Однак, Жидачівська районна державна адміністрація зазнає значних труднощів у фінансовому та матеріально-технічному забезпеченні. Фінансування видатків районної державної адміністрації на 2016 рік, аналогічно як і в попередні бюджетні роки, не забезпечує витрати на виконання повноважень в повному обсязі, згідно Закону України «Про місцеві державні адміністрації».   

Надзвичайно важливим є необхідність забезпечення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, шляхом забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг. Центр сьогодні є однією з найкращих організаційних форм надання послуг та взаємодії влади і громади.      Завдяки центру за принципом «єдиного офісу» і «відкритого простору», в межах одного приміщення різні органи влади зможуть зручно та швидко обслуговувати населення. Для цього необхідно і надалі проводити побудову ефективної системи надання адміністративних послуг райдержадміністрацією шляхом належного забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг та підвищення якості надання адміністративних послуг через аналіз даних моніторингу їх надання та рівня задоволеності одержувачів.

 У зв'язку з набранням чинності новою редакцією Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про внесення змін до закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень із травня 2016 року райдержадміністрація повинна здійснювати реєстрацію речових прав на нерухоме майно та реєстрацію юридичних і фізичних осіб. Це також тягне за собою додаткове фінансове забезпечення на утримання реєстраторів та їх технічного забезпечення.

Ще одним із проблемних питань довгі роки залишається приведення до технічних вимог приміщення районного архівосховища. Умови зберігання архівних документів повинні відповідати державним стандартам, тому і приміщення повинно бути спеціалізованим або максимально пристосованим. Приміщення для архіву в районі завжди було пристосоване і постійно потребувало покращення. Нові умови господарювання викликали банкрутство ряду підприємств, їхні документи надходять до архіву. Це в свою чергу викликає перевантаження його сховища.  Згідно діючого законодавства, повинен бути створений трудовий архів. але поки що, ця робота покладена на архівний відділ райдержадміністрації, в якому працює одна штатна одиниця.

Звісно, проблем багато: це і встановлення охоронно-пожежної сигналізації, опалення підвальних приміщень, придбання та встановлення стелажного обладнання, підшивка документів, які знаходяться на довготривалому або постійному зберіганні в архіві (придбання відповідних матеріалів, впорядкування документів та їх належна підшивка тощо) та ряд інших.

Починаючи із 2001 року у загальному відділі апарату райдержадміністрації знаходиться невпорядковано уся документація, яка потребує постійного зберігання ьа утримання в належному стані. Для цього необхідно провести роботи із їх упорядкування та передати на постійне зберігання в районний архівний відділ.

На недостатньо ефективному рівні знаходиться інформаційно–комунікаційна мережа райдержадміністрації. Вкрай необхідним є придбання програмного забезпечення та створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ).

Для забезпечення більш ефективного та продуктивного здійснення делегованих повноважень, переданих районною радою та функцій покладених державою, з метою оперативного вивчення та розв’язання соціально-економічних проблем району, райдержадміністрації необхідно:

–        ­проводити виїзні тематичні семінари, наради на території населених пунктів району, м.Львів, інших територій області;

–        здійснювати виїзні перевірки з питань легалізації заробітної плати та робочих місць в населених пунктах (118 одиниць) району;

–        здійснювати моніторинг торгівельної мережі щодо дотримання вимог чинного законодавства в сфері торгівлі суб’єктами господарювання;

–        проводити обстеження та зустрічі із громадами району в частині медичного забезпечення та надання освітніх послуг;

–        вивчення, обстеження та ліквідації екологічних наслідків на території населених пунктів району;

–        удосконалення мережі інформаційно-технічної системи райдержадміністрації задля підвищення якості надання управлінських функцій апаратом райдержадміністрації для виконання основних поставлених;

–          відповідно до встановленого порядку, брати участь у відзначенні свят державного, обласного, загальнорайонного та місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій. Дані заходи сприяють консолідації суспільства, налагодженню діалогу між владою та громадськістю, вихованню патріотизму;

–          проведення семінарів для працівників закладів освіти, культури, місцевого самоврядування, громадськості тощо сприятиме реалізації державної політики України щодо її європейської перспективи;

Розбудова громадянського суспільства потребує від органів влади постійного діалогу з його суб’єктами. Цьому значною мірою має сприяти вивчення громадської думки, яке здійснюється через проведення щорічної громадської експертизи та забезпечення діяльності Громадської ради при райдержадміністрації.

Належного фінансового забезпечення потребує процедура нагородження жителів району, які досягли певних вершин у професійній  діяльності, успішних підприємств, організацій, установ, а відповідно і вручення їм  Грамот, Почесних грамот, цінних подарунків, інших нагород райдержадміністрації. Кошти потрібно передбачити і на організацію представницьких заходів райдержадміністрації (придбання букетів, сувенірів тощо), організацію зустрічей обласних та урядових делегацій, а також на поточні видатки для підготовки і проведення виборів на місцевому рівні, інші заходи.

Проведення вищевказаних заходів потребує відповідного фінансування, однак, фінансування із державного бюджету, передбачене кошторисом на 2016 рік, затвердженого Львівською обласною державною адміністрацією на здійснення функцій виконавчої влади, Жидачівській райдержадміністрації доведений обмежений обсяг коштів, які не забезпечать в достатній мірі виконання повноважень та здійснення відповідних заходів, спрямованих на зростання економіки та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу району, покращення соціально-економічного та культурного розвитку району.

Потреба коштів для забезпечення виконання поставлених завдань перед апаратом райдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2016 рік показана в додатку № 1.

 Реалізація Програми дозволить райдержадміністрації:

 • реалізувати повноваження власні та делеговані їй Жидачівською районною радою в повному обсязі;
 • покращити показники соціально-економічного та культурного розвитку району;
 • уникнути соціальної напруги серед працівників районної державної адміністрації через неналежні умови праці.

 II. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

 Розвиток території району – комплексний процес змін його економічної, політичної і духовних сфер, що приводить до змін умов життя людини та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку адміністративно–територіальних одиниць району, підвищення їх конкурентоспроможності.

Розвиток району – це суб’єктивний процес, що відбувається під впливом управлінських заходів з боку районної адміністрації.

Метою програми є:

 1. забезпечення  діяльності  Жидачівської районної державної адміністрації щодо виконання державної регіональної політики, створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку Жидачівського району;
 2. підвищення дієвості управлінських рішень, удосконалення роботи органів державної влади шляхом  співпраці та посилення взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування;
 3. створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію; забезпечення реалізації державної політики в інформаційній сфері на території району, утвердження свободи слова, розбудови громадянського суспільства, вирішення проблем функціонування і розвитку інформаційної сфери району; задоволення потреб населення району в інформаційній продукції, забезпечення відкритості в діяльності  районної  державної адміністрації;
 4. підтримка налагодженої співпраці з громадськими, релігійними та національно-культурними організаціями;
 5. організація та відзначення свят державного, обласного, загальногорайонного та місцевого значення свят, пам’ятних дат та історичних подій;
 6. увічнення пам’яті видатних людей, підтримка учасників АТО та їх сімей, посилення соціального захисту в сучасних економічних умовах вразливих верств населення та інших категорій громадян Жидачівського району;
 7. подальший розвиток традиційної української культури та задоволення естетичних потреб жителів та гостей району;
 8. виховання почуття патріотизму до рідної країни та малої батьківщини; створення умов для розвитку туристичної сфери на території району.
 9. Забезпечення виконання повноважень, делегованих районною радою районній державній адміністрації, які здійснюються апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

10. Проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надання методичної та іншої практичної допомоги з удосконалення організації їх роботи, підготовка пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району.

11. Утворення консультативних дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій, члени яких виконують свої функції на громадських засадах.

Ціль: Реалізація стійкої управлінської системи, здійснення заходів, спрямованих на зростання матеріального і культурного рівня життя жителів району і, в кінцевому підсумку – на зростання його кількості, здоров’я, рівня освіти і кваліфікації.

Основними завданнями даної Програми є: забезпечення виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Жидачівського району, інших програм районного бюджету, делегованих повноважень передбачених ст.44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" для взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району.

Програма підтримки діяльності і відкритості роботи Жидачівської районної державної адміністрації та фінансового забезпечення для здійснення повноважень, делегованих Жидачівською районною радою у 2016–2017 роках

Додатки до ПрограмиНа Львівщині відбувся відбувся семінар з розвитку виноградарської галузі

Сьогодні, 22 березня, в межах проведення міжнародної виставки «Агропорт Захід Львів 2019» відбувся семінар з розвитку виноградарської галузі за участю виноградарів Львівщини, представників сусідніх областей,  громадськості, науковців.

У межах заходу порушили питання перспектив ефективного розвитку виноградарства на Львівщині, особливості вирощування нових сортів, впровадження інноваційних технологій.

Як зазначають у департаменті агропромислово розвитку Львівської ОДА, сектор виноградарства стає все більш цікавим для сільгоспвиробників, зростає кількість охочих займатись цим напрямом. На Львівщині створена ГО «Спілка виноградарів та виноробів Львівщини», яка об'єднала навколо себе близько 50 людей які хочуть розвивати галузь виноградарства в промислових масштабах. Виноградні поля вже є у Жовківському, Яворівському, Дрогобицькому, Мостиському, Городоцькому районах.

22.03.2019, 17:25

детально »


У межах Агропорту відбувся круглий стіл щодо властивостей продукції бжільництва

22 березня в межах X ювілейного форуму "Агропорт Захід Львів 2019" відбувся круглий стіл «Цілющі властивості продукції від бджіл для оздоровлення нації».

В заході взяли участь Голова правління ГО «Всеукраїнське Братство Бджолярів України» - Тетяна Васильківська,  представники бджільницьких організацій, пасічники, компанії з переробки продуктів бджільництва, бджолярі любителі,  головний спеціаліст департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України Максим Мельник, а також начальник відділу рослинництва і тваринництва департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації Світлана Долинська. 

Основна увага приділялась  не тільки виробництву меду, а  й  додатковим продуктам бджільництва – прополісу, квіткового пилку, маточного молочка,  які є основою виготовлення низки цінних лікувальних препаратів  та продуктів харчування.

22.03.2019, 17:21

детально »