Програма підтримки діяльності і відкритості роботи Жидачівської районної державної адміністрації та фінансового забезпечення для здійснення повноважень, делегованих Жидачівською районною радою у 2018–2020 роках

Формування механізмів державного управління є відносно новою постановкою завдання макроекономічного планування формування та розвитку регіональної економіки та розвитку самої території району.

Районна державна адміністрація є ключовим елементом системи державного управління в районі, від ефективного функціонування якого залежить перетворення району в правову демократичну територію зі сформованим громадянським суспільством і високим рівнем економічного та соціального розвитку.

 I. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Основний напрям регіональної політики спрямований на реалізацію комплексу заходів, які орієнтувалися на створення сприятливих умов для виконавчих державних управлінських функцій райдержадміністрації, децентралізації, розвитку адміністративно-територіальних одиниць, ефективної діяльності місцевих органів виконавчої влади та на підвищення відповідальності керівників цих органів за ефективність управління економічними і соціальними процесами на місцях.

Жидачівська районна державна адміністрація забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

У межах своїх повноважень райдержадміністрація здійснює функції виконавчої влади на території Жидачівського району, а також реалізує повноваження, делеговані їй Жидачівською районною радою.

Для забезпечення функцій покладених державою на районну державну адміністрацію та виконання завдань, делегованих їй районною радою, необхідне достатнє фінансування.

Однак, Жидачівська районна державна адміністрація зазнає значних труднощів у фінансовому та матеріально-технічному забезпеченні. Фінансування видатків районної державної адміністрації не забезпечує всіх витрат на виконання повноважень в повному обсязі згідно Закону України «Про місцеві державні адміністрації».   

Надзвичайно важливим є необхідність забезпечення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, шляхом забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг. Центр сьогодні є однією з найкращих організаційних форм надання послуг та взаємодії влади і громади за принципом «єдиного офісу» і «відкритого простору». Для цього необхідно і надалі проводити побудову ефективної системи надання адміністративних послуг райдержадміністрацією шляхом належного забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг та підвищення якості надання адміністративних послуг через їх удосконалення та постійного підвищення рівня задоволеності одержувачів.

Згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами), ряду інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень райдержадміністрація здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно та реєстрацію юридичних і фізичних осіб. Це також тягне за собою додаткове фінансове забезпечення на утримання реєстраторів, їх технічного забезпечення, формування та зберігання архівних документів.

Ще одним із проблемних питань довгі роки залишається приведення до технічних вимог приміщення районного архівосховища. Умови зберігання архівних документів повинні відповідати державним стандартам, приміщення повинно бути спеціалізованим або максимально пристосованим. Приміщення для архіву в районі завжди було пристосоване і постійно потребувало покращення. Нові умови господарювання викликали ліквідації ряду підприємств, а документи про їх діяльність надходять до районного архіву. Це, в свою чергу, призводить до перевантаження його сховища.  Згідно діючого законодавства, повинен бути створений окремий трудовий архів. Але поки що ця робота покладена на архівний відділ райдержадміністрації, в якому працює одна штатна одиниця.

Звісно, проблем багато: це і встановлення охоронно-пожежної сигналізації, опалення підвальних приміщень, придбання та встановлення стелажного обладнання, підшивка документів, які знаходяться на довготривалому або постійному зберіганні в архіві (придбання відповідних матеріалів, впорядкування документів та їх належна підшивка тощо) та ряд інших.

На недостатньо ефективному рівні знаходиться інформаційно–комунікаційна мережа райдержадміністрації. Вкрай необхідним є придбання програмного забезпечення та створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ). З 2018 року увесь документообіг апарату та структурних підрозділах райдержадміністрації переходить на електронну систему, що викликає додаткову потребу в комп’ютерах та оргтехніці.

Для забезпечення більш ефективного та продуктивного здійснення делегованих повноважень, переданих районною радою та функцій, покладених державою, з метою оперативного вивчення та розв’язання соціально-економічних проблем району райдержадміністрації необхідно:

–        ­проводити виїзні тематичні семінари, наради на території населених пунктів району, м.Львів, інших територій області;
–        здійснювати виїзні перевірки з питань легалізації заробітної плати та робочих місць в населених пунктах (118 одиниць) району;
–        здійснювати моніторинг торгівельної мережі щодо дотримання вимог чинного законодавства в сфері торгівлі суб’єктами господарювання;
–        проводити обстеження та зустрічі із громадами району в частині впровадження реформ децентралізації влади, охорони здоров’я, освіти;
–        вивчення, обстеження, попередження та ліквідації екологічних наслідків на території населених пунктів району;
–        удосконалення мережі інформаційно-технічної системи райдержадміністрації задля підвищення якості надання управлінських функцій апаратом райдержадміністрації для виконання основних поставлених завдань райдержадміністрацію;
–          відповідно до встановленого порядку, брати участь у відзначенні свят державного, обласного, загальнорайонного та місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій. Дані заходи сприяють консолідації суспільства, налагодженню діалогу між владою та громадськістю, вихованню патріотизму;
–          проведення семінарів для працівників закладів освіти, культури, місцевого самоврядування, громадськості тощо сприятиме реалізації державної політики України щодо її європейської перспективи.

Розбудова громадянського суспільства потребує від органів влади постійного діалогу з його суб’єктами. Цьому значною мірою має сприяти вивчення громадської думки, яке здійснюється через проведення щорічної громадської експертизи та забезпечення діяльності Громадської ради при райдержадміністрації.

Належного фінансового забезпечення потребує процедура нагородження жителів району, які досягли певних вершин у професійній  діяльності, суспільному життя, успішних підприємств, організацій, установ, а відповідно, і вручення їм  Грамот, Почесних грамот, цінних подарунків, інших нагород райдержадміністрації. Кошти потрібно передбачити і на організацію представницьких заходів райдержадміністрації (придбання букетів, сувенірів тощо), організацію зустрічей обласних, урядових та інших делегацій, а також на поточні видатки для підготовки і проведення виборів на місцевому рівні, інші заходи.

Проведення вищевказаних заходів потребує відповідного фінансування, однак, фінансування із державного бюджету, передбачене кошторисом на 2018 рік, затвердженого Львівською обласною державною адміністрацією на здійснення функцій виконавчої влади, Жидачівській райдержадміністрації доведений обмежений обсяг коштів, які не забезпечать в достатній мірі виконання повноважень та здійснення відповідних заходів, спрямованих на зростання економіки та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу району, покращення соціально-економічного та культурного розвитку району, суспільного діалогу між органами виконавчої влади та громадськістю.

Реалізація Програми дозволить райдержадміністрації:

  • реалізувати повноваження власні та делеговані їй Жидачівською районною радою в повному обсязі;
  • покращити показники соціально-економічного та культурного розвитку району, інформованості громадськості району;
  • уникнути соціальної напруги серед працівників районної державної адміністрації через неналежні умови праці.

II. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Розвиток території району – комплексний процес змін його економічної, політичної і духовних сфер, що приводить до змін умов життя людини та забезпечення сталого соціально-економічного та суспільного розвитку адміністративно–територіальних одиниць району, підвищення їх конкурентоспроможності.

Розвиток району – це суб’єктивний процес, що відбувається під впливом управлінських заходів з боку районної адміністрації.

Метою програми є забезпечення  діяльності  Жидачівської районної державної адміністрації щодо виконання державної регіональної політики, створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку Жидачівського району, підвищення дієвості управлінських рішень, удосконалення роботи органів державної влади шляхом  співпраці та посилення взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, громадськістю району.

Ціль: Реалізація стійкої управлінської системи, здійснення заходів, спрямованих на послідовне зростання матеріального і культурного рівня життя жителів району і, в кінцевому підсумку – на зростання його кількості, здоров’я, рівня освіти і кваліфікації.

Основними завданнями даної Програми є: забезпечення виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Жидачівського району, інших програм районного бюджету, делегованих повноважень передбачених ст.44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування, громадськістю для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району.

Програма підтримки діяльності і відкритості роботи Жидачівської районної державної адміністрації та фінансового забезпечення для здійснення повноважень, делегованих Жидачівською районною радою у 2018–2020 роках

Додаток до ПрограмиНа Львівщині вшанували пам'ять Романа Іваничука

  Сьогодні, 17 вересня, на Личаківському кладовищі вшанували память письменника, Героя України Романа Іваничука.

Присутні поклали квіти до могили Романа Іваничука та спільною молитвою вшанували відомого українського письменника.

Зазначимо, Роман Іваничук помер 17 вересня 2016 року. 

Довідково.

Роман Іваничук – український письменник, громадський діяч, Герой України, один з організаторів Товариства української мови ім. Т. Шевченка, член Спілки письменників України, депутат Верховної Ради України І-го скликання, Заслужений працівник культури України.

У 1958 р вийшла друком перша збірка новел «Прут несе кригу», яка принесла Роману Іваничуку  визнання.

17.09.2019, 17:15

детально »


В межах 26 Bookforum презентують український переклад екологічної енцикліки LAUDATO SI Святішого Отця Франциска

 У четвер, 19 вересня, у Львові, в межах 26-й BOOKFORUM, відбудеться презентація українського перекладу екологічної енцикліки LAUDATO SI Святішого Отця Франциска про турботу за наш спільний дім. Організатор  заходу - Екологічне Бюро УГКЦ.

Серед учасників презентації - керівник Бюро з питань екології Української Греко-Католицької Церкви д-р Володимир Шеремета, директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації Руслан Гречаник, громадські організації.

Документ містить офіційне вчення Католицької Церкви щодо сучасних екологічних викликів, їх основних причин, а також ключових передумов та інструментів їх подолання. Ключовим посланням енцикліки Папи Франциска «Laudato Sі» є те що, всі ми є відповідальні за створений світ і кожен з нас покликаний стати інструментом у Божих руках, задля збереження Його створіння.

Запрошуються всі, хто цікавиться природоохоронною діяльністю Церкви та небайдужі до майбутнього планети.

17.09.2019, 17:13

детально »