Програма охорони та збереження культурної спадщини Жидачівського району на 2017-2020 роки

Загальні положення

Культурна спадщина Жидачівського району є невід'ємною частиною культурної спадщини Львівської області і частиною культурного надбання України. Відносини щодо її збереження регулюються Конституцією України, Законом України „Про охорону культурної спадщини", іншими нормативно- правовими актами.

Збереження і примноження культурних цінностей належить до пріоритетних напрямів політики держави у сфері культури. Культурна спадщина є однією із найважливіших складових історичної пам'яті народу. Кожна епоха залишає нам у спадщину пам'ятки, що зберігають в собі згадку про події давно минулих днів і людей, що жили в ті часи та творили історію.

     Будь-які втрати культурної спадщини неминуче відображаються на нинішньому та прийдешніх поколіннях, приводячи до духовного жебрацтва, фальсифікації історії, втрат історичної пам'яті, знищення інтелектуального та  творчого- потенціалу суспільства в цілому. Вони не можуть бути компенсовані ані створенням нових визначних творів, ані розвитком культури в цілому.

Жидачівщина багата пам'ятками історії та культури. На території нашого району налічується 406 об'єктів культурної спадщини, з них до Державного реєсгру культурного надбання включено 160 пам'яток. В їх чилі 54 пам'ятки архітектури, 48 пам'яток історії, 21 пам'ятка монументального мистецтва, 37 пам'яток археології (1 - національного значення), 245 нововиявлених пам'яток місцевого значення.

Особливе місце займають пам'ятки сакрального мистецтва. В районі налічується 59 дерев'яних церков, внесених до переліку пам'яток.

6 пам'яток архітектури району визнані об'єктами культурної спадщини національного значення і включені до Державного реєстру культурного надбання: церква і дзвіниця Різдва Пресвятої Богородиці в с.Бережниця, церква і дзвіниця Введення в храм Пресвятої Богородиці в с.Вибранівка, дзвіниця церкви Покрови Пресвятої Богородиці в сКорчівка/оборонна вежа в с. П'ятничани.

   Згідно ст. 54 Конституції України культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження пам'яток історії, культури, мистецтва, археології та інших об'єктів, що мають відповідну цінність. На сьогоднішній день чинний Закон України „Про охорону культурної спадщини", яким передбачена система правових, організаційних, фінансових, матеріально-технічних, містобудівних, інформаційних та інших заходів з обліку ( виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об'єктів культурної спадщини.

  В умовах ринкових взаємовідносин нерухомі пам'ятки слід розглядати як об'єкти, що: мають .велике соціально-культурне значення, та об'єкти потенційного, інвестування і розвитку фінансових, технічних, науково-технічних засад формування сфери охорони культурної спадщини.

  Як свідчить практика , саме на місцевому рівні реально втілюються в життя основні положення державної пам'яткоохоронної політики. Саме місцеві програми дають можливість забезпечити взаємодію районних і місцевих інтересів щодо забезпечення охорони пам'яток з державними, громадськими та приватними інтересами у життєдіяльності району в ринкових умовах.

Районна програма охорони культурної спадщини - це система заходів, що здійснюються районними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування шляхом забезпечення ефективного управління науково-дослідницького, економічною, просвітницькою, технічною та виробничою складовими частинами галузі охорони культурної спадщини.

Районна програма спрямовується на забезпечення сприятливих умов щодо реалізації нормативно-правових актів України в галузі охорони культурної спадщини з урахуванням регіональних особливостей, збільшення та ефективного залучення у сферу охорони ресурсного інтелектуального та економічного потенціалу району в цілому та окремих історичних населених місць.

Суб'єктами районної програми у сфері охорони культурної спадщини виступають органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, територіальні громади, фізичні та юридичні особи, об'єднання громадян і громадські організації, які впливають на процес охорони культурної спадщини в районі.

Мета та основні завдання програми

Головною метою Програми є збереження, раціональне використання, популяризація існуючих об'єктів культурної спадщини та виявлення і вивчення нових; здійснення дієвого контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері охорони культурної спадщини. Мета Програми полягає у створенні більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті району,

Досягнення вказаної мети передбачає реалізацію таких завдань Програми:

Проведення повного обліку пам'яток культурної спадщини на території Жидачівеького району шляхом їх паспортизації.

Віднаходження фінансуваня для реставрації пам'яток.

Проведення невідкладних реставраційних робіт на пам'ятках дерев'яної сакральної архітектури

Раціональне використання та консервація об'єктів культурної спадщини, їх гармонійне функціонування в життєвому середовищі.

Залучення громадськості до процесів управління та контролю в галузі охорони культурної спадщини.

Покрашення туристичної привабливості району через історико-культурну спадщину

Здійснення системних заходів популяризації пам'яток культурної спадщини.

Створення сприятливого інформаційного поля для охорони культурної спадщини.

Програма охорони та збереження культурної спадщини Жидачівського району на 2017-2020 роки


Депутати затвердили програму розвитку містобудівного кадастру та просторового планування

   Депутати затвердили програму  розвитку містобудівного кадастру та просторового планування, яку розробила Львівська ОДА для області на наступні 5 років.

Загальну суму 11 мільйонів 700 тисяч гривень у 2021-у планують скерувати на такі напрями: розвиток і впровадження регіональної Геоінформаційної системи містобудівного кадастру, розвиток земельних відносин та виготовлення містобудівної і землевпорядної документації. 

Як підкреслила керівник департаменту архітектури та розвитку містобудування Олена Василько,  щодо кадастру, важливо оновити наш геоінформаційний портал, ліцензійне програмне забезпечення, антивірусні програми, закупити техніку для проведення навчань і семінарів у громадах. Близько ста тисяч гривень коштуватиме програмний продукт, який дозволить створити офіційний відкритий реєстр об’єктів культурної спадщини, разом з охоронними зонами та зонами регулювання забудови. На це є запит від управління охорони об’єктів культурної спадщини.

У  межах заходів програми на 2021 рік планується оновлення схеми планування територій області, адже попередньо така схема створена 2009 року. А оскільки 2011-го змінилося законодавство і в країні завершується децентралізація, нагально потрібно оновлювати ці дані. 

19.02.2021, 15:23

детально »


17 мільйонів гривень – на реалізацію Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства

   Львівська обласна рада затвердила фінансовий ресурс у розмірі 17 млн грн на реалізацію Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства  у Львівській області. Відповідне рішення ухвалили депутати під час сесії сьогодні, 18 лютого.

Як зазначила керівник департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко, велика частина нової програми на 2021-2025 роки присвячена забезпеченню споживчої потреби населення та розвитку підприємництва на селі, а також органічного виробництва. Згідно з програмою - передбачена фінансова підтримка аграріїв у вигляді часткового відшкодування витрат за придбання та використання біологічних засобів захисту рослин, відшкодування вартості сертифікації органічного виробництва.

На напрямок відшкодування відсотків за кредитами планують скерувати майже 3 мільйони гривень. Для надання пільгових кредитів – 9 мільйонів гривень.

19.02.2021, 15:21

детально »