Архівний відділ

miroslНачальник архівного відділу районної державної адміністрації

 МАРТИНОВИЧ МИРОСЛАВА ДМИТРІВНА


Поштова адреса:  81700, м. Жидачiв,
                               вул. Шашкевича, 2,
                               Львівська область

Телефон: (03239) 3-19-57   e-mail: arhiv_zhydachiv@i.ua

 

Розклад роботи:      вівторок-субота – 8.30 – 17.30

                                 обідня перерва – 13.00-14.00

Дні прийому:      вівторок – з 9.00 до 16.00

                            середа – з 9.00 до 16.00

                            субота -  з 9.00 до 13.00

                            перерва на обід – з 13.00 до 14.00

 

    Архівний відділ Жидачівської райдержадміністрації забезпечує зберігання, облік і охорону документів Національного архівного фонду,переданих відділу виконавчими комітетами місцевих рад, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та об'єднаннями громадян, які діють (діяли) на території району

Архівний відділ Жидачівської РДА  розташований у  пристосованому приміщенні адмінбудинку на першому поверсі  та 2  поверхах. Приміщення архівного відділу складаються  з однієї робочої кімнати (2 поверх), площею 13,7 кв.м., трьох архівосховищ, площею 112 кв.м. Протяжність стелажного обладнання -142 пог.м. у т.ч. дерев'яних -53 пог.м. Ступінь заповнення стелажного обладнання 128%.

   В архівному відділі станом на 1 січня  2018 року в архівному відділі РДА налічується близько 20 тисяч  одиниць зберігання, з них 7016 од.зб. з особового складу. Збереженість документів НАФ вцілому забезпечується добре.

В архівному відділі впроваджено основний комплекс нормативно-методичних документів, що регламентують роботу відділу. Діяльність архіву здійснюється відповідно до Положення про архівний відділ райдержадміністрації, затверджено розпорядженням голови  Жидачівської районної державної адміністрації № 89 від 08.02.2018 року.

Основна діяльність архіву здійснюється відповідно до річногро плану. При розроблені  планових документів архіву враховуються рекомендації та вказівки  Державного архіву Львівської області.

 Архівні документи, які поступають в архівний відділ, реєструються в книзі обліку надхожень.

Документи,які  надходять в архів від установ і організацій вперше реєструються в списку фондів.

Прийом архівних документів здійснюється за описами, затвердженими на ЕПК Держархіву Львівської області із складанням акту прийому документів. На кожний прийнятий в архів фонд заведено  справу фонду, в якій є історичні довідки, акти прийому документів, акти передачц справ та ін.

Підсумки роботи районного архівного відділу за рік  фіксуються у річному звіті та підбиваютьтся на засіданнях колегіїї Державного архіву Львівської області. Впродовж останніх років  архівний віддл перевиконує планові завдання із схвалення описів справ  управлінської документації та особового складу, а також прийняття документів на державне зберігання.

Архівний відділ Жидачівської РДА має  мережу архівних підрозділів установ, організацій, місцевих рад та с/г підприємств, які є основними  накопичувачами Національного архівного фонду . Згідно Списку №1  зареєстровано 37 установ-джерел  формування архівного фонду.

Станом на 1 січня  2018 року в  архівних підрозділах установ, організацій, місцевих рад та с/г підприємств району понад встановлені терміни знаходиться близько 1000 од.зб. Ця негативна ситуація склалася в результаті невідповідального відношення багатьох керівників до  цієї важливої справи, брак коштів на впорядкування документації, заповнення  архівосховищ архівного відділу на 128%. Через   брак площі для архівосховищ немає можливості приймати   на державне зберігання  упорядковані документи  постійного зберігання.

 Багато установ, організацій підприємств ліквідовується взагалі не здаючи документів на державне зберігання.

 Такий процес відслідкувати дуже важко через те, що  керівники чи ліквідатори взагалі не звертаються в архівний відділ. В інших установах району документи не впорядковуються і не передються на державне зберігання , мотивуючи це  відсутністю коштів на ці роботи. Тому в  багатьох установах документи зберігаються в неупорядкованому стані більше як 10-15 років. Унаслідок несвоєчасного впорядкування і передачі документів на державне зберігання  мають місце випадки їх втрат в установах, організаціях та особливо в с/г підприємствах.

В останні роки ведеться велика робота по покращенню показників стану архівної справи та діловодства в установах району., зміцнено нормативно-правову базу.  Так за 2015-2017 роки  розроблено та затверджено на ЕПК області  57 номенклатур справ, 13- Положеннь про експертні  комісії, 13- Положеннь про відомчі архіви, 35- інструкцій з діловодства. При підтримці райдержадміністрації практично   всі місцеві  ради ( за винятком 4),  окремі управління і відділи РДА  ліквідували заборгованість по  передачі документі на держзберігання. Вирішено питання тимчасового зберігання документів з особового складу ліквідованих колишніх колгоспів КСП), створивши трудові архіви при місцевих радах району.

Відповідно до  графіків роботи архівного відділу проводяться перевірки стану архівної справи та діловодства в установах району. В теперішній час  кожна установа потребує методичних та практичних  рекомендацій по веденню діловодства та  проведенню впорядкування та підготовки документів для передачі на державне збурігання. І було б непогано отримувати їх на місці.  Але  через великий об'єм  роботи по наданню довідок та прийому  громадян ця ділянка роботи дещо утруднюється. Одна людина не взмозі побувати в усіх установах району і одночасно працювати із документами, які   вже поступили на державне зберігання. Щорічно  архівним відділом передаються на розгяд ЕПК області описи справ постійного зберігання , з особового складу, історичні довідки, номенклатури справ, акти про виділення до знищення документів, що не підлягають зберіганню установ  району. Організація користування документами здійснюється в основному  через довідково-інформаційне обслуговування та видача справ у тимчасове користування.

.Згідно з новою редакцією Закону «Про  Національний архівний фонд та архівні установи» метою зберігання НАФ є задоволення інформаційних потреб суспільства і держави, реалізація законних інтересів кожної людини. І, дійсно, архіви є установами, які не лише збирають, зберігають, а й  активно використовують інформацію, через це архіви є саме тією ланкою, що наближує документи до  користувача, безпосередньо з ним спілкується.

Аналіз виконання запитів засвідчує, що документи архіву користуються великим попитом. Адже, підставі архівних довідок сотні  громадян району отримали документи,  що підтверджують стаж  роботи  в ліквідованих  установах, організаціях, с/г підприємствах району, розмір зарплати, рішення про  обрання депутатами  обласної, районної та  міських рад,  оформлення права власності, приватизації майна та ін. Це все можливо і просто, коли документи передані на державне зберігання.

Так, впродовж  2017  року  в  архівний відділ надійшло - 625 звернень ( при плані 300), з них :

- тематичних -469 звернень, з них  виконано  з позитивним результатом -449 звернення та 4 з рекомендацією звернутися за місцем знаходження документів.Це в основному звернення про виділення земельних ділянок, про  приватизацію земельних ділянок, про дозвіл на будівництво, добудову, приватизацію квартир.

- соціально-правового характеру – 156 звернень,  з них виконано -  141 звернення  з позитивним результатом  та 4 з рекомендацією звернутися за місцем знаходження. В зверненнях соціально-правового характеру переважали звернення про  навчання в вищих учбових закладах, про стаж роботи, про  нарахування заробітної плати,  про перейменування та реорганізацію установ. Про підтвердження трудового стажу в 2017 році було видано 66 довідок з позитивним результатом, з них  3 звернення про довідки на пільгову пенсію; також було видано 68 довідок про заробітну плату.

Районний архівний відділ приділяє особливу увагу поліпшенню якості роботи із зверненнями громадян та самими громадянами. Так звернення соціально-правового характеру в архівному відділу розглядаються протягом тижня.

Архівний відділ  співпрацює із засобами масової інформації. Впродовж року  в районному часописі «Новий час» та на місцевому радіомовленні порушуютьтся  проблеми архівних установ району та висвітлються нові  вимоги до архівної справи, та правила передачі документів на державне зберігання.

Начальник  архівного відділу бере участь в роботі семінарів, які проводить райдержадміністрація, де висвітлються питання ведення  діловодства та організації роботи архівних підрозділів підприємств, установ,організація, місцевих рад та с/г підприємств,  у днях влади.

 Кількість проблем щодо  матеріально-технічного забезпечення державного зберігання документів НАФ, вирішення яких потребує сталого бюджетного фінансування, не зменшується. Найголовнішою з них  є забезпечення архівного відділу  придатними для зберігання документів приміщеннями, стелажним обладнанням  та  картонними коробками для картонування справ. Цього року було  придбано 100 коробок для картонування справ. На виконання  заходів  Програми підтримки діяльності і відкритості роботи Жидачівської районної державної алміністрації та фінансового забезпечення для здійснення повноважень делегованих Жидачівською районною радою у 2016-2017 роках виділено  кошти в сумі 3 тис. грн., на  придбання стелажа.

 Також, слід зазначити, що в роботі архівних підрозділів установ району мають місце невирішені проблеми і суттєві недоліки. Серйозною загрозою для архівних справ є перебування їх в умовах, що не гарантують фізичної збереженості. Порушення температурно-вологісного режиму приміщень, де зберігаються архівні документи, аварійний стан самих приміщень призводять до погіршення фізичного стану документів, ураження їх біошкідниками.

Архівний відділ Жидачівської РДА має  мережу архівних підрозділів установ, організацій, місцевих рад та с/г підприємств, які є основними  накопичувачами Національного архівного фонду . Згідно Списку №1 , станом на 1 січня 2018 року,  зареєстровано 37 установ-джерел  формування архівного фонду.

 Відповідно  до  Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи»,  Переліку типових документів із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. №578/5 та зведеної номенклатури справ, документи, терміни зберігання яких визначено за номенклатурою «постійно» - це документи НАФ (Національного  архівного фонду) -  передаються  на державне зберігання до архівного відділу через 5 років після їх створення. Документи з особового складу (кадрові накази та  особові рахунки працівників),  нотаріальні дії та погосподарські книги місцевих рад  – зберігаються в установі, організації, на підприємстві, в раді (установах-фондоутворювачах НАФ) – 75 років і на державне зберігання не поступають.

Усім установам-джерелам  формування НАФ щорічно надсилаються нагадування про  протермінування здачі  на зберігання документів НАФ.

Несвоєчасну здачу документів НАФ на державне зберігання  установи-фондоутворювачі НАФ мотивують  відсутністю коштів на упорядкування документів, як постійного зберігання, так і з особового складу. Адже, на державне зберігання передаються документи тільки в упорядкованому стані (документи посистематизовані, підшиті в тверді обкладинки,  підписані чорним  чорнилом, аркуші пронумеровані і т.д.), на них складені облікові документи (описи справ, історична довідка, акт про виділення документів до знищення), які необхідно схвалити спочатку на ЕК архівного відділу, а пізніше на ЕПК Державного архіву Львівської  області.

 

 

Розпорядження голови Жидачівської районної державної адміністрації № 89 від 08.02.2018р. "Про затвердження Положення про архівний відділ Жидачівської районної державної адміністрації"

 Основними завданнями відділу згідно Положення є: реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою й діловодством на території району, координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій всіх форм власності в питаннях архівної справи й діловодства, внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться, здійснення контролю за діяльністю архівів та архівних підрозділів, служб діловодства в органах державної влади, установах, організаціях на підприємствах району та забезпечення дотримання ними законодавства про НАФ та архівні установи.

Для проведення експертизи цінності документів відділ утворює експертну комісію відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів» та на підставі ПОЛОЖЕННЯ про експертну комісію архівного відділу райдержадміністрації, затврджену розпорядженням голови райдержадміністрації №  284 від 24.05.2017р.

На даний час у архівному відділі працює один працівник.


STOP COVID-19: запрацював сайт обласного Штабу протидії коронавірусу

   На Львівщині створили сайт обласного Штабу протидії коронавірусу - STOP COVID-19.

«Сьогодні уся Львівщина, вся Україна, цілий світ переживають найскладнішу соціально-гуманітарну кризу ХХІ століття – епідемію короновірусу. Її подолання – це серйозний виклик владі, місцевим урядам та громадам. Усе суспільство повинно об'єднатися заради подолання наслідків епідемії та разом працювати на випередження, оскільки біда може неочікувано увійти до кожної родини. Львівщина завжди демонструвала єднання перед викликами та загрозами. Ми завжди були краєм відповідальних, свідомих, патріотичних, готових на жертовність і самопосвяту людей», - наголошує голова Львівської ОДА Максим Козицький.

На сайті благодійники та усі небайдужі, які хочуть долучитися до боротьби з пандемією, зможуть знайти усю необхідну інформацію про:
• Потреби обласних лікарень та інших установ у боротьбі з коронавірусом
• Реквізити для надання фінансової допомоги
• Допомогу, яку вже забезпечили меценати
• Суму внесків до благодійного фонду та партнерів ініціативи
• Контакти та зворотний зв'язок з обласним Штабом

Максим Козицький закликає усіх людей доброї волі, бізнесменів, підприємців, депутатів усіх рівнів, меценатів долучитися до збору коштів для закупівлі засобів індивідуального захисту та іншого медичного обладнання, які зараз вкрай необхідні нашим медичним установам.

Львівська обласна державна адміністрація також звертається до засобів масової інформації з проханням підтримати ініціативу та стати медіапартнерами, аби більше людей змогли дізнатися та долучитися до потрібної справи.

Сайт обласного Штабу Львівщини STOP COVID-19: спільна протидія поширенню вірусу створений за підтримки ДТЕК.

«Ми щиро впевнені, що лише спільними зусиллями представників громади, бізнесу та влади, ми здатні допомогти нашій країні у вирішені тих питань, які постали перед нею в цій надзвичайній ситуації. Ще в грудні 2019 ДТЕК підписав Меморандум (посилання) про підтримку ініціатив громади Львівської, області і ми будемо спрямовувати наші зусилля на підтримку громади і далі, як соціально-відповідальний бізнес ми віримо, що разом зможемо зупинити поширення вірусу та захистити наших громадян.», - підкреслює Тетяна Оверіна, директор з регіональної політики ДТЕК Енерго.

Пам'ятаймо, що лише спільними зусиллями нам вдасться протистояти COVID-19!

03.04.2020, 09:36

детально »


Ще четверо осіб в області звернулися з підозрою на коронавірус

   У період з 16:30 по 22:30 02.04.2020, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулися ще 4 осіб.

Пацієнти з Турківського району та міста Льова.

Про це повідомляє лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 41 особа.

На самоізоляції знаходяться 147 особи. За увесь час виписано - 99 пацієнтів. Стан усіх хворих -середньої важкості або близький до задовільного. У 4-х пацієнтів стан важкий. 1 пацієнт на апараті ШВЛ.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 287 людей.

За результатами тестів у 6 осіб - грип. За увесь час в сумі у 187 пацієнтіа Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз, на Львівщині з підоою на коронавірус є 88 осіб. У 12 пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Три особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. 2 пацієнтів одужали.

03.04.2020, 09:33

детально »