Актуально                        

ПРО ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ З 1  ГРУДНЯ 2018 РОКУ

 pens  1 грудня 2018 року в Україні зростає прожитковий мінімум. Для непрацюючих громадян він становитиме 1497 грн, був – 1435 грн. У зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму пенсіонери вже у грудні отримають перераховані пенсії.

    Передусім, зросте мінімальна пенсія - з 1 грудня вона становитиме 1497 грн.

    На сьогоднішній день мінімальний розмір пенсії складає 1452 грн. (за наявності у чоловіків 35, а у жінок 30 років страхового стажу) та 1435 грн. (за відсутності у чоловіків 35, а у жінок 30 років страхового стажу). З 1 грудня їхні пенсійні виплати зростуть до 1497 грн.

   Перерахують пенсії і тим, хто отримує максимальний розмір пенсії. З грудня вони отримуватимуть 14970 грн ( до грудня отримували 14350 грн).

    Окрім мінімальних та максимальних розмірів пенсій з 1 грудня 2018 року також будуть перераховані надбавки, підвищення та інші виплати, які встановлюються до пенсій, розмір яких розраховується, виходячи із прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тож суми, на які зростуть пенсійні виплати, у кожного будуть різні.

    Тож у грудні дещо більші пенсії отримають ті, у кого є понаднормативний стаж, громадяни, які отримують пенсії у зв'язку з втратою годувальника, ветерани війни, орденоносці тощо.

    Також з 1 грудня збільшено прожитковий мінімум для всіх категорій населення, а з 1 січня 2019 р. влада обіцяє підвищити пенсії військовослужбовцям. 

Перерахунок пенсій з травня 2017 року

 Згідно зі статтею 28 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” мінімальний розмір пенсій за віком встановлюється на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” прожитковий мінімум для зазначеної категорії осіб з 01.05.2017 становить 1312,00 грн.

Це є підставою для проведення перерахунку пенсій, підвищень та надбавок,  які залежать від цієї величини.
    З 1 травня поточного року  проведено перерахунок пенсій, в результаті якого збільшаться:

- мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни та учасникам бойових дій;

- мінімальна пенсійна виплата інвалідам ЧАЕС;

- мінімальна пенсія "військових" пенсіонерів;

- пенсії за особливі заслуги перед Україною;

- підвищення до пенсії ветеранам війни;

- підвищення жертвам нацистських переслідувань;

- надбавка до пенсії донорам;

- державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.

  З 1 травня 2016 року мінімальна пенсія за віком для непрацюючих осіб, які мають повний страховий стаж та інвалідів, збільшена на 65,00 грн. та складає 1312,00 грн.


        Перерахунок по кожній пенсійній справі проводився індивідуально. Якщо непрацюючий пенсіонер мав у складі своєї пенсійної виплати індексацію та розмір підвищення перерахованого розміру пенсії менше можливої поточної індексації, в такому випадку у місяці перерахунку встановлюється фіксована індексація, яка визначається як різниця між можливою поточною індексацією та сумою підвищення пенсії.

          Натомість, пенсії, призначені за спеціальними законами не переглядались, окрім надбавок і підвищень, що визначені з розміру прожиткового мінімуму. Також, не підлягали перерахунку і виплати працюючим пенсіонерам, яких  станом на 1 травня поточного року в районі налічується  2575 осіб або 12,4% від загальної кількості пенсіонерів.      Разом з цим виплата пенсій працюючим пенсіонерам проводиться у розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше ніж 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, з 01.05.2017 – 1968 грн ( 1312грн х 150%).

       Також збільшились мінімальні розміри пенсійної виплати у інвалідів війни та учасників бойових дій, інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, зокрема:

- у інвалідів І групи - на 185,25 грн. і становлять  3739,20 грн.,

- у інвалідів ІІ групи – на 165,75 грн. та становлять  3345,60 грн.,

- у інвалідів ІІІ групи – на 146,25 грн. та становлять  2952,00 грн.,

- у  учасників бойових дій – на 107,25 грн. і становлять 2164,80 грн.  

Збільшився на 130 грн. мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника з числа військовослужбовців і становить 2624 грн.

Збільшені підвищення передбачені Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, зокрема:

- інваліду війни І групи - на 32,50 грн. і становить 656 грн.;

- інваліду війни ІІ групи - на 26 грн. і становить 524,80 грн.;

- інваліду війни ІІІ групи - на 19,50 грн. і становить 393,60 грн.;

- учаснику бойових дій - на 16,25 грн. і становить 328 грн.

Максимальний розмір пенсійної виплати залишився не змінним і становить 10740 грн.

Пенсійне забезпечення громадян з числа учасників антитерористичної операції  

 Згідно із статтею 2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” особи, призвані під час мобілізації, на особливий період, на військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), зокрема, у Збройні Сили України, Національну гвардію України, Прикордонні війська України, інші військові формування, набувають статусу військовослужбовців. Таким особам виплачують грошове забезпечення в порядку та розмірах, встановлених для осіб офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу, які відбувають військову службу за контрактом.

Пенсія по інвалідності вищезазначеними особам призначається у разі, якщо інвалідність настала в період проходження ними служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва, тощо), яке виникло в період проходження військової служби.

Особа представляє необхідні для призначення пенсії документи у структурні підрозділи силових міністерств та відомств, на яких покладено функції щодо підготовки та подання документів до органів Пенсійного Фонду.

Законом України „Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту резервістів, які постраждали внаслідок участі в анти терористичній операції, та членів їх сімей”, який набрав чинності з 06.05.2016, внесено зміни до ст. 4 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” внаслідок чого резервістам пенсії по інвалідності а членам сімей осіб, які загинули під час АТО, пенсії в разі втрати годувальника призначаються відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,  та деяких інших осіб”.

У разі одержання статусу учасника бойових дій учасника АТО з числа пенсіонерів, то до їх пенсій призначають підвищення учаснику бойових дій на підставі відповідного посвідчення, яке видається міністерствами, де проходила особа службу.

У разі нагородження учасника АТО державною нагородою, наприклад, орденом “За заслуги” чи орденом Б.Хмельницького та іншим, до пенсії встановлюється надбавка за особливі заслуги перед Україною, на підставі рішення Комісії зі встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною. 

Для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,  та деяких інших осіб” громадянами надаються:
-         заява;
-         документи про місце проживання (реєстрацію);
-         документи про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
-         довідка МСЕК;
-         документи, які засвідчують особливий статус: посвідчення інваліда війни, яке видається органами соціального захисту населення чи посвідчення учасника бойових дій (демобілізованим - видають структурними підрозділами міністерств та відомств, військовослужбовцям, які проходять службу - військовими частинами);
-         військово – медичні документи про стан здоров’я звільненої особи;
-         грошовий атестат, або довідка про розмір грошового забезпечення і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення з військової служби.
-         довідка про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї.

13 листопада 2016 року набрали чинності 2 закони, які вирішили проблемні питання пенсійного забезпечення родин героїв АТО:

 ● Закон України від 18.10.2016 №1678-V111 “Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” щодо призначення пенсії дружинам (чоловікам) загиблих (померлих) військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до досягнення 8-річного віку та проходять військову службу”.

  Врегульовано питання призначення пенсій в разі втрати годувальника дружинам загиблих (померлих) в антитерористичній операції військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми до 8-річного віку та проходять військову службу. До цього часу така пенсія призначалась тільки у разі звільнення дружини з військової служби.

● Закон України №1673-V111 від 18.10.2016 “Про внесення зміни до статті 3 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” щодо доповнення переліку осіб, які мають право на пенсії на рівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей”.

   Вирішилось питання призначення за “військовим” Законом пенсій по інвалідності добровольцям та іншим особам, залученим до проведення АТО, а також пенсій в разі втрати годувальника членам їх сімей, незалежно від наявності на день інвалідності чи на день смерті у  годувальника страхового стажу.

Довідково: згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 № 656 мінімальна пенсійна виплата становить: в інвалідів війни I групи - 285 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи – 255 %, III групи – 225 %, учасників бойових дій - 165 %.

Розміри пенсій в разі втрати годувальника

Категорія осіб

Розміри пенсій

Членам сімей військовослужбовців, які померли  внаслідок поранення, контузії чи  каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорно-бильської катастрофи або виконанні інших обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю в бойових діях в мирний час

70% заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї.Якщо на утриманні годувальника перебували 2 і більше членів сім’ї – у розмірі 90% але не менше ніж 40% на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Сім'ям військовослужбовців, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби

30% заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї

Мінімальна пенсія в разі втрати годувальника на 1 утриманця становить:

2017

“військовий закон”

“страховий закон”

Січень

2494

1247

Травень

2624

1312

Грудень

2746

1373

До пенсії встановлюється підвищення як члену сім’ї загиблого військовослужбовця у розмірі 398,58грн. (підстава: посвідчення встановленого взірця).

 

Шановні мешканці Львівської області!

Львівська обласна державна адміністрація засвідчує свою відповідальність перед Вами щодо підвищення якості життя в області. З цією метою проводимо інформаційну кампанію з приводу розяснення умов законодавства про працю.

Доводимо до відома, що з 1 січня 2017 року в Україні розмір мінімальної заробітної плати становить 3200 гривень.

А це означає, що розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати.

Чимало роботодавців ігнорують гарантований рівень мінімальної заробітної плати і, бажаючи уникнути зайвих, на їхню думку, витрат, видають працівникам зарплату в “конвертах”.

Погодившись на одержання зарплати в конвертах, Ви свідомо обкрадаєте самі себе.

Нагадуємо, що тільки офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним.

Пам’ятайте, що працівник, який отримує зарплату в "конверті" офіційно вважається непрацюючим.

Йому не зараховується страховий стаж, а відповідно:

- він не буде одержувати пенсію по віку;
- його можуть звільнити в будь-який час, без жодних компенсацій.
- у нього немає права на відпустку;
- права на оплату лікарняних та допомогу по безробіттю;
- права не працювати у вихідний та святковий день;
- права на охорону праці;
- права на соціальне страхування.

УВАГА!!!

У 2017 році змінюється розмір пенсійного забезпечення!!!

Мінімальний розмір пенсії за віком становитиме:

– з 1 січня 2017 року – 1247 грн;
– з 1 травня 2017 року – 1312 грн.;
– з 1 грудня 2017 року – 1373 грн.

У випадку порушення Ваших прав щодо нарахування (отримання) заробітної плати та пенсії, повідомляйте про це Головне управління Держпраці у Львівській області (м. Львів, вул. Міцкевича, 8, тел. 235-76-73) або Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10, тел. 261-31-07)

 Львівська обласна державна адміністрація гарантує, що готова вислухати і допомогти кожному з Вас, адже: легалізація заробітної плати – це гідне забезпечення Вашого майбутнього! 

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ЛЬВІВЩИНИ!!!

Для оперативного вирішення Ваших проблем
у Львівській обласній державній адміністрації діє

ГАРЯЧА ЛІНІЯ 112

Будь-яке Ваше звернення не залишиться без уваги органів влади!!!

До уваги працедавців!!!

Підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року!

Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” з 1 січня 2017 року встановлено місячну мінімальну заробітну плату в розмірі 3200 грн., з якої повинні бути сплачені усі податки та єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

 Легалізація заробітної плати сьогодні актуальна з двох причин:

 •  збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, у т.ч. до Пенсійного фонду України;
 • соціальні гарантії для найманих працівників, розмір яких залежить від тривалості страхового стажу.

 На сьогодні мінімальний страховий стаж для призначення пенсії повинен становити не менше 15 років.

Для зарахування до страхового стажу в повному розмірі одного місяця з 1 січня 2017 року сплачена сума ЄСВ повинна бути не менше ніж  704 грн. (3200 грн. (мінімальна зарплата) х 22% (розмір ЄСВ)).

Якщо працівник отримує зарплату в “конверті” і роботодавець не сплачує із його зарплати ЄСВ, цей період не буде зарахований до страхового стажу найманого працівника, у зв’язку з чим розмір пенсії буде меншим.

Кожен найманий працівник має можливість контролювати нарахування йому заробітної плати зареєструвавшись на Веб-порталі Пенсійного фонду України та щомісячно перевіряти з якої заробітної плати сплачено ЄСВ, яку тривалість страхового стажу йому зараховано. Таку інформацію він може отримати і безпосередньо в органах Пенсійного фонду України.

Слід пам’ятати, що повна виплата заробітної плати та сплата єдиного внеску - обов’язок кожного працедавця щодо забезпечення соціального захисту своїх працівників.

Шановні роботодавці будьте відповідальними перед людьми, які працюють на Ваш добробут!!!

ДО УВАГИ ПЕНСІОНЕРІВ!

Управління пенсійного фонду України в Жидачівському районі Львівської області роз'яснюєпро особливості виплати пенсій за січень 2017 року

Зазвичай пенсії виплачуються щомісяця у період з 4 по 25 число в установлену дату виплати, яка відома кожному пенсіонеру.

З метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових та вихідних днів у січні 2017 року, 21 грудня Урядом прийнято рішення, яким встановлено, що частково пенсію за січень 2017 року буде виплачено у грудні 2016 року.

Пенсіонерам, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 4 по 15 січня 2017 р. включно, пенсія на їх банківський рахунок буде зарахована до 31 грудня 2016 року.

Пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 4 по 10 січня 2017 р. включно, пенсія буде виплачуватися починаючи з 27 грудня 2016 року.

Пенсіонерам, які з різних причин не зможуть отримати пенсію за січень 2017 року на поштових відділеннях в останні дні грудня, зможуть отримати її починаючи з 5 січня
2017 року.

Для пенсіонерів, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 16 по 25 січня або через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 11 по 25 січня пенсія буде виплачуватись в звичайному режимі в установлені дати виплати.

Із загальної чисельності пенсіонерів Жидачівського району  (20,9тис.чол.) у грудні 2016 року буде виплачено пенсій за січень 2017 року 8,3 тис. пенсіонерам, в т.ч. 4,5 тис. пенсіонерів через банківські установи та 3,8 тис. пенсіонерів через поштові відділення.

На виплату пенсій за січень 2017 року буде спрямовано у грудні 2016 року
понад 13,4 млн. грн. Це фінансування здійснюється в межах затвердженого бюджету  управління Пенсійного фонду України  в Жидачівському районі  Львівської області на 2016 рік.

З усіх питань, пов’язаних з виплатою пенсій, пенсіонери можуть звертатись за телефоном управління Пенсійного фонду України в Жидачівському районі  Львівської області (03239) 32-5-64, а також до Контакт-центру Пенсійного фонду України 0-800-503-753 (зі стаціонарних телефонів - безкоштовно).

Підвищення пенсійних виплат  з 1 грудня 2016 року

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.12.2016 року – 1247.00 грн.,будуть збільшені мінімальні розміри пенсії за віком (за наявності страхового стажу 20 років для жінок, 25 років для чоловіків – для пенсій призначених до 01.10.2011, 30 років для жінок, 35 років для чоловіків – для пенсій, призначених з 01.10.2011 року). А також мінімальні розміри пенсії по інвалідності, в зв’язку з втратою годувальника,  через інвалідність унаслідок аварії на ЧАЕС, мінімальні розміри пенсій військовослужбовцям та членам їх сімей.

Перерахують також  розміри  підвищень інвалідам війни, учасникам бойових дій,  мінімальні розміри пенсійних виплат шахтарям, надбавки  особам, що мають особливі заслуги перед Україною.

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі – 1544,00 грн. проводиться перерахунок надбавок особам, які мають статус “Почесний донор СРСР”, “Почесний донор України”. Розмір надбавки збільшиться з 139,90 грн. (1399,00*10%) до 154,40 грн. (1544,00*10%).

Ті, хто  одержує пенсію в мінімальному розмірі і має повний необхідний страховий стаж, пенсія підвищиться на 10%, або 117грн., - до 1247 грн.  Загалом розмір підвищення кожному пенсіонеру розраховується індивідуально. Наприклад,  жінка Б.  отримує пенсію за віком з 2007 року.  Cтраховий стаж – 30 років 4 місяці 12 днів, не працює з 01.05.2014, основний розмір пенсії становить 1798,56 грн. Пенсія зросте лише на 11,70 грн., саме на стільки збільшиться доплата за понаднормовий стаж роботи (за 10 років). Інші складові пенсійної виплати не підвищаться.

Пенсії працюючим пенсіонерам не перерахують. Тобто для цієї категорії не буде перерахунку в частині доплати до мінімального розміру пенсії та доплати за понаднормативний стаж.

Нагадую, що виплата пенсій працюючим пенсіонерам  і далі  проводиться у розмірі 85% призначеного розміру, але не менше ніж 150 відсотків прожиткового мінімуму,  встановленого для осіб, які  втратили працездатність (з 1 грудня 1870,50 грн.).

Не зростуть підвищення особам, які мають статус «дитина війни», й додаткові  пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та компенсаційні виплати за втрату  годувальника відповідно до Закону України «Про статус  та соціальний захист громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Крім того, не переглядають розмір щомісячної  державної  адресної допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів  України від 26.03.2008 № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення  громадян», якщо одержувачі пенсій не є інвалідами, дітьми – інвалідами  та не отримують пенсію в разі втрати годувальника.

Не збільшиться  розмір пенсійної виплати  в тому разі, коли  розмір підвищення перерахованого розміру  пенсії менший від можливої поточної індексації у місяці перерахунку.

Перерахунок не потребує додаткового звернення  пенсіонерів до органів  Пенсійного фонду.

Інформуємо:

Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» з 1 грудня 2016 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність встановлений у розмірі 1247 грн.

Завершено фінансування пенсійних виплат за листопад. 25 листопада 2016 року, відповідно до графіка поденного фінансування пенсійних виплат на поточний місяць, управлінням Пенсійного фонду України в Жидачівському районі Львівської області  завершено в повному обсязі фінансування виплати пенсій та грошових допомог за листопад.
  В цьому місяці пенсії отримали майже 22 тисячі громадян району.
Загальна сума видатків на виплату пенсій і грошових допомог за листопад поточного року склала близько 31,3 млн. грн.
Забезпечення виплат здійснювалось за рахунок законодавчо визначених джерел фінансування, в установлені терміни.

Фінансування пенсій за січень 2017 року заплановано уже в грудні поточного року.

Щодо законодавчих актів, які набули чинності з 13.11.2016

З 13 листопада 2016 року набрали чинності 2 закони України, які вирішили деякі проблемні питання пенсійного забезпечення родингероїв АТО.

Так, Закон України від 18.10.2016 №1678-V111 “Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” щодо призначення пенсії дружинам (чоловікам) загиблих (померлих) військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до досягнення 8-річного віку та проходять військову службу” врегулював питання призначення пенсій в разі втрати годувальника дружинам загиблих(померлих) в антитерористичній операції військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми до 8-річного віку та проходять військову службу. До цього часу зазначена пенсія призначалась тільки у разі звільнення дружини з військової служби.

Також набрав чинності Закон України №1673-V111 від 18.10.2016 “Про внесення зміни до статті 3 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” щодо доповнення переліку осіб, які мають право на пенсії на рівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей”.

  Відповідно до цього Закону на:

-  осіб, які стали інвалідами у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції або забезпеченням її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, членів їх сімей;

- членів сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення

   поширюються умови, норми і порядок пенсійного забезпечення, встановлені для військовослужбовців строкової  служби.

   Отже, вирішилось питання призначення за військовим Законом пенсій по інвалідності добровольцям та іншим особам, залученим до проведення АТО, а також пенсій в разі втрати годувальника членам їх сімей, незалежно від наявності на день інвалідності чи на день смерті у годувальника страхового стажу.

Додатково повідомляємо, що відповідно до ст. 37 “військового” Закону пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” особи, які стали інвалідами у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції або забезпеченням її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, віднесені до інвалідів війни.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 №656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій” (зі змінами) мінімальна пенсійна виплата (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) становить: в інвалідів війни I групи - 285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи - 255, III групи - 225, учасників бойових дій - 165 відсотків.

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.05.2016 – 1130 грн., з 01.12.2016 – 1247 грн.

ВЕБ-портал електронних послуг ПФУ

  З метою покращення якості та оперативності обслуговування громадян, впровадження технологій електронного урядування в соціальній сфері Пенсійний фонд України розробив Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, який почав працювати з 1 жовтня 2012 року, забезпечуючи надання органами Пенсійного фонду України послуг в електронному вигляді. За його допомогою пенсіонери, застраховані особи та страхувальники можуть отримувати в режимі онлайн доступ до інформації в пенсійній сфері.

Пенсійний фонд надає зручну можливість здійснювати постійний контроль за такими даними, що впливають на пенсійні права.

Веб-портал надає громадянам можливість зручно і оперативно взаємодіяти з органами ПФУ, дистанційно отримувати послуги, які раніше вимагали особистого звернення в управління Фонду.

Принциповою відмінністю від попередніх форм інформування Пенсійним фондом через Інтернет є той факт, що веб-портал надає електронні послуги кожній особі індивідуально. Портал працює з дотриманням вимог до захисту персональних даних.

У відкритому доступі (без реєстрації) на порталі надається багато корисної інформації з питань пенсійного страхування, бланки документів, інструкції щодо їх заповнення тощо.

Електронні послуги, які може отримати користувач на порталі після відповідної реєстрації:

 • отримання інформації з персоніфікованого обліку (для працюючих громадян)
 • отримання пенсійної інформації (для пенсіонерів)
 • формування запитів на попередню підготовку документів
 • можливість подачі скарг
 • запис на прийом до фахівців Фонду
 • отримання інформації про стан розрахунків платників з ПФУ (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).

Для реєстрації на Веб-порталі Вам необхідно звернутись до управління ПФУ, маючи при собі паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

До уваги внутрішньо переміщених осіб

З 1 липня 2016 р. виплата пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), що призначені внутрішньо переміщеним особам, буде здійснюватися виключно через рахунки та мережу установ і пристроїв ПАТ “Державний ощадний банк України”

 Відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» (із змінами, що внесені ПКМУ №167 від 14.03.2016) для забезпечення   виплати пенсій та ідентифікації внутрішньо переміщених осіб буде здійснена емісія платіжних карток, що є одночасно  пенсійними посвідченнями.

Для продовження отримання пенсій необхідно:

1) відкрити поточний рахунок в установі Державного ощадного банку України;

2) надати в територіальне управління Пенсійного фонду України:

 • заяву про виплату пенсії через Державний ощадний банк України;
 • заяву про виготовлення електронного пенсійного посвідченя, як  платіжної картки;
 • ∙паспорт, ідентифікаційний код;
 • ∙фотокартку.

 "День знань" для учнівської молоді  

 _DSC0703   З  метою підвищення рівня обізнаності молоді щодо діяльності  органів Пенсійного фонду  25 березня  в   управлінні Пенсійного фонду України в Жидачівському  Львівської районі  провели  “День знань” для учнів навчальних закладів міста.   

    Перший заступник начальника управління Любов Стасина розповіла про основні завдання та функції управління, перспективи впровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового пенсійного страхування, звернула увагу присутніх на втраті соціальних гарантій найманими працівниками у разі зайнятості в тіньовому секторі економіки та отриманні заробітної плати в «конверті».  Оскільки, аграрний сектор - пріоритетний напрям економіки району, особливу увагу зосередила на використанні найманої праці в сільськогосподарській галузі.  Не секрет, що не всі фермери вдаються до офіційного  працевлаштування  робітників, а заробітна плата найманих працівників,  в основному -  мінімальна. Багато фізичних  чи юридичних осіб, які утримують торгівельні точки, бари, перукарні  й готелі показують у звітності по одній найманій особі, або взагалі відсутні наймані працівники.

   Молодь особливо зацікавила  робота Веб – порталу електронних послуг Пенсійного фонду України та інформаційного  кіоску, що знаходиться в приміщенні управління.

   Для розширення та закріплення знань з пенсійної тематики  учням   роздали інформаційні буклети та рекомендували використовувати електронні ресурси Пенсійного фонду України.


Тихою акцією «Ангели пам’яті» на Львівщині вшанують Героїв Небесної Сотні

  Про це 12 лютого розповіла під час брифінгу директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Мирослава Туркало.

«Уже другий рік поспіль ми долучаємося до тихої акції «Ангели пам’яті». Цьогоріч спільно з  родинами Героїв Небесної Сотні та школами на проспекті Шевченка у місті Львові ми розвішаємо на алеї символічні паперові витинанки у вигляді ангелів, якими прикрасимо дерева», - зазначила Мирослава Туркало.

Розпочнеться акція 18 лютого о 15:00 годині на проспекті Шевченка у місті Львові.

Зазначимо, що до проекту долучили майже усі навчальні заклади області.

«Відтак, упродовж 18-21 лютого у цих школах відбудуться тематичні уроки. Окрім того, у цих населених пунктах також планується створити алеї «Ангелів пам’яті», - додала Мирослава Туркало.

15.02.2019, 16:00

детально »


Загальний обсяг фінансування з обласного бюджету за тиждень склав 109,8 млн гривень

  Загальний обсяг фінансування з обласного бюджету за тиждень склав 109,8 млн гривень. Про це інформ ує департамент фінансів Львівської ОДА. 

Це дозволило забезпечити безперебійне надання обласними бюджетними установами послуг мешканцям області.

Також профінансовано вивезення твердих побутових відходів з м. Львова на суму 4,3 млн гривень.

15.02.2019, 15:57

детально »